Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 3/10

Lesní pedagogika v Belgii

Barbora Bučková

V Belgickém království stejně jako v dalších zemích Evropské unie se ukazuje jako nezbytné seznamovat veřejnost s trvale udržitelným lesnickým hospodařením. Právě k tomu slouží aktivity lesní pedagogiky/environmentálního vzdělávání.

Trvale udržitelné využívání lesů v Ukrajinských Karpatech?

Otakar Holuša, Michal Friedl

Projekt „Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu“ probíhal v letech 2005–2007 v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Rozvojovým záměrem tohoto bilaterálního projektu bylo „přenesení“ nástrojů českého hospodářského lesnického plánování do prostředí lesního hospodářství Ukrajiny, přispět k vybudování informačního systému lesů ukrajinského lesního hospodářství s využitím nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií, a tím pomoci k zavedení trvale udržitelného hospodaření v oblasti Ukrajinských Karpat.

Jak působit přesvědčivě v komunikaci

Jan Řezáč

Práce lesníka byla téměř vždy v historii podrobena veřejné kontrole, a to z prostého důvodu, že les je veřejný prostor, do něhož je v našich zemích vstup odjakživa volný. Takže každý, kdo přijde do lesa, může „zhodnotit“ hospodaření lesníka s lesem. Jestliže kdokoliv má právo přijít na území, za něž je vlastník lesa a lesník zodpovědný a klást mu otázky, musí být na to dotyčný připraven. Smutnou pravdou je, že u nás se umění komunikace na lesnických školách jakéhokoliv typu doposud studenti nenaučí. Stále zde převažuje přesvědčení, že si vystačíme s odborností.

Kam směřuje lesní hospodářství a lesnictví vůbec?

Vladimír Krečmer, Bohuslav Vinš

Světem se valí těžká hospodářská krize jako důsledek bankovního ekonomického cyklonu, jenž odstartoval v USA. Evropou však obchází ještě navíc specifické lesnické strašidlo, chápané dnes už jako krize lesnictví a dokonce i lesnických věd.

Redakce německého odborného časopisu „Allgemeine Forst- und Jagdzeitung“ věnovala této krizi v roce 2008 celé obsažné dvojčíslo 8/9 již 179. ročníku. I když se to zatím nerado slyší, různé projevy v časopise rozebírané závažné krize – snad přelomového období lesnictví – se už dlouho projevují také u nás. Věnujme tomu několik lesopolitických i environmentálně politických úvah v době začínajících implementací idejí schváleného Národního lesnického programu (NLP II).

Forest decline, dieback – chřadnutí, odumírání, hynutí

Petr Čermák

V souvislosti s řadou epizod zhoršování zdravotního stavu dřevin a jejich odumírání jsou používány termíny forest decline a dieback; často oprávněně, ovšem nikoliv výjimečně také v kontextech, kde je jejich použití ne zcela vhodné. Koncept forest decline je od svého vzniku předmětem poměrně rozsáhlých diskuzí, je modifikován, kritizován, reinterpretován. V českém prostředí ovšem nejsou tyto diskuse příliš časté, ustáleny nejsou ani české ekvivalenty obou pojmů.

Malé ohlédnutí za 15 lety činnosti Sdružení lesních školkařů ČR

Vladimír Foltánek

Sdružení lesních školkařů ČR bylo založeno na základě potřeby a přání producentů sadebního materiálu lesních dřevin o oborové zastřešování jejich zájmů a potřeb. Stalo se tak v průběhu roku 1995 a sdružení si tak v současné době připomíná 15 let své registrované existence. Toto výročí je příležitostí k malému ohlédnutí se za jeho dosavadní činností a současně motivací k hledání smyslu a cílů jeho činnosti v dalším období.

Je 57 kČ/ m2 lesního porostu v ČR úředně odpovídající údaj?

Kateřina Ventrubová

V současné době se v systému účetnictví ČR neobjevuje položka lesní porost. Podle informace ministerstva financí (LP 12/2009) se ovšem uvažuje začít o lesním porostu účtovat. Bude proto nutné nastavit tuto položku tak, aby splňovala svůj účel a odpovídala situaci v ČR.

Překližované desky

Jan Reisner, Martin Böhm

V druhé polovině 19. století byla zdokonalena průmyslová výroba dýh na krájecích a loupacích strojích. Krájené dýhy, u kterých je stejná kresba na jednotlivých listech, se používají pro okrasné účely především u nábytku. Loupané dýhy, při jejichž výrobě vzniká velkoplošný pás, se po rozstřihání pásu používají pro výrobu vrstvených plošně slepovaných materiálů – překližek, laťovek a lamel.

Těžební stroje v Německu a ČR

Vladimír Simanov

Prostřednictvím prodejců lesní techniky sleduje několik let Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) prodeje nových forwarderů a harvestorů na německém trhu, a protože jsou německé poměry do určité míry podobné našim, mohou být poznatky z vyhodnocení tamních trendů v prodeji a užívání těžebních strojů zajímavé i v ČR.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.