Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 4/11

Podpora zpracování lHP v roce 2011

Václav Hronek

Většina vlastníků lesů již asi zaznamenala změnu v pravidlech pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích pro rok 2011 (příloha zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011), která u příspěvku dle písmene H (na digitální formu zpracování lesních hospodářských plánů – dále jen „LHP“) přináší omezení formou poskytování v režimu de minimis (nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis).

Indexace – známá neznámá

Indexace cen dříví jako nástroj cenotvorby v tendrech Lesů ČR způsobila významné problémy na trhu s dřívím v letech 2008–2009. Tehdy poměrně nepružný systém indexace nedokázal zareagovat na nečekaně významný pokles cen dříví. V souvislosti s tendrem Lesů ČR na rok 2011 se opět objevuje kritika použitého způsobu indexace. Vývoj indexu cen dříví „vlastníků“ za III. a IV. kvartál 2010 neodpovídá podle kritiků reálné situaci na trhu, což mimo jiné dokládají významným rozdílem od vývoje indexu „nevlastníků“.

Duben 2011- Úvodník

Cesta, jíž se ubírá většina současného rozvoje, je založena na využívání přírodních zdrojů. To samozřejmě zvyšuje tlak na způsob využívání půdy v EU. Lesy pokrývají 40 % území Evropy a poskytují téměř stejné sociálně-ekonomické benefity jako zemědělství. Poskytují environmentální přínosy, ekonomické a průmyslové zdroje nejvyššího celospolečenského významu. Multifunkčnost lesů a jejich produktů může podpořit dodávky zelené energie, nízkouhlíkovou ekonomiku, ekologizaci zemědělské politiky, stejně jako životaschopnost evropských venkovských oblastí. Mezinárodní rok lesů nabízí skvělou příležitost zvýšit povědomí o pozitivním stavu evropských lesů a jejich roli v obohacení lidského života prostřednictvím účinného řešení sociálních, ekonomických a environmentálních zájmů.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.