Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 10/12

Lesnická typologie v praxi soukromého lesního majetku

Ladislav Šimerda

Příspěvek prezentuje některé aspekty využití lesnické typologie i možnosti jejího rozvoje v lesnické praxi na Správě lesů KCM Opočno. Právě deklarované úsilí zakladatelů lesnické typologie na LHC Opočno před 60 lety může přispět k objektivnímu hodnocení současného stavu i dokonalejšímu praktickému využití lesnické typologie.

NLP II - KA 2 - Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru

Petr Zahradník

V následujícím textu je předložena informace o další klíčové akci NLP II. Předložené materiály byly přijaty a schváleny koordinační radou NLP dne 12. 1. 2012. I když toto téma nepatří na první pohled mezi „rozhodující“ v lesním hospodářství ČR, rozhodně jej nelze podceňovat a odsouvat na okraj zájmu. Cíle této klíčové aktivity by se měly ve většině případů do výsledků hospodaření v lesích promítnout v delším časovém horizontu, i když některé dopady mohou být okamžité.

Na volný trh uvádíme do dvaceti procent naší produkce

Rozhovor s Pavlem Draštíkem, vedoucím Správy lesních školek Lhota VLS ČR, s.p.

Správa lesních školek Lhota se šesti školkařskými středisky zajištuje většinu potřeby sadebního materiálu jednotlivých divizí VLS, s.p. Činnost školek, šlechtitelský program, velkoprodukce krytokořenného sadebního materiálu, ale i pohled na současnou situaci ve školkařství jsou jedny z několika témat následujícího rozhovoru.

Zásady státní lesnické politiky a nový lesní zákon - Hodnocení a očekávání lesníků

Anketa Lesnické práce

V současnosti je podle informací ministerstva zemědělství v meziresortním připomínkovém řízení dokument Zásady státní lesnické politiky, který by měl nahradit původní dokument z roku 1994.

Nový dokument nejprve musí projít schválením Vládou ČR a následně, v případě jeho schválení, by měl být zahájen proces přípravy věcného záměru nového zákona o lesích. Proto jsme zástupcům oboru položili dotazy týkající se těchto zásadních lesnických dokumentů.

- Jak ve stručnosti hodnotíte návrh nových Zásad státní lesnické politiky (str. 5)?

- Považujete přípravu nového lesního zákona za potřebnou? Pokud ano, měly by se podmínky pro péči o lesní majetky spíše uvolňovat, nebo zpřísňovat?

- Měl by lesní zákon diferencovat práva a povinnosti státních a soukromých vlastníků lesů?

- Jaké části současného lesního zákona považujete z hlediska svého profesního zaměření za nevyhovující a jaké změny byste do nové podoby zákona navrhli?

Úvodník 10/2012

Když lichtenštejnský černokostelecký lesmistr roku 1793 sepsal své „Zkušené naučení k velmi potřebnému již za našich časů osetí lesův, ku kterémuž ještě jiná velmi užitečná naučení o povinnostech myslivce lesův dle zkušenosti dokonale hledícího přidána jsou“, jako vůbec první česky psanou odbornou lesnickou publikaci, uvedl ji krátkým mottem: „Zkušenost nás všemu vyučuje, ona jest společná matka všech lidí, jak rozumných tak sprostných, a začasté neomylnější než rozum.“

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.