VÁNOČNÍ STROM VE VATIKÁNU POCHÁZEL Z BESKYD

Rozhovor s Ing. Martinem Chytrým, ředitelem odboru lesnické politiky, sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství

Jan Řezáč

Když se v sobotu 18. prosince rozsvítil ve Vatikánu na náměstí Svatého Petra vánoční strom, stala se Česká republika v historii jednou z nemnoha zemí, které darovaly tento symbol Vánoc svatému otci. Českým a moravským věřícím se tak splnil sen, který se před třemi lety zrodil v České biskupské konferenci. Jedním z účastníků audience a slavnostního předání stromu byl i Ing. Martin Chytrý, ředitel odboru lesnické politiky sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství. Zeptali jsme se ho proto na průběh této významné události a jeho osobní dojmy.

Kdy jste se dozvěděl, že Česká republika daruje svatému otci v roce 1999 vánoční strom?

Poprvé jsem o tom slyšel na jaře 1999. Poněkud mě překvapilo, že tato tradice je poměrně mladá a datuje se od roku 1982. Vznikla za současného papeže Jana Pavla II. Tradice zdobení vánočního stromku je lidovým zvykem severního mírného pásu, tzn. západní, střední, východní a severní Evropy a Severní Ameriky. V jižních zemích tuto tradici zpravidla neznají. V Itálii je vánoční stromek výjimkou, a proto i předchozím papežům, kterými byli po dlouhá staletí Italové, nebyla tato tradice vlastní. Papež Jan Pavel II. však pochází z Polska a tradici vánočního stromu přenesl ze své rodné země i do Vatikánu. Každoročně vánoční strom daruje Vatikánu jiná země. Například sousední Slovensko vánoční strom již darovalo v první polovině 90. let. Stejně tak Rakousko, které mělo s jeho dodáním vážné problémy, když ekologičtí aktivisté vánoční strom cestou na vagónu rozřezali. Rakousko potom na poslední chvíli dodávalo náhradní strom.

Jak probíhaly přípravy na přepravu stromu?

Hned od začátku se k organizaci celé akce přihlásila diecéze ostravsko-opavská, kterou zastupoval biskup František Lobkowicz. Jde o nejmladší diecézi v ČR a tuto záležitost brala jako poctu a možnost zviditelnění v rámci republiky. Proto také bylo rozhodnuto, že strom bude darován z oblasti severní Moravy. Lesy České republiky, s. p., se k této záležitosti připojily a slíbily strom bezplatně darovat. V oblasti Jeseníků a Beskyd bylo vytypováno několik stromů a při jedné pochůzce s místním revírníkem pan biskup František Lobkowicz vybral v okolí Malé Morávky konkrétní smrk. Tento výběr byl poměrně utajen, aby si lidé nezačali z vybraného stromu řezat větve na památku nebo aby nebyl případně poničen ekologickými aktivisty. Vlastní přeprava stromu byla zvolena po dráze jako nejekologičtější způsob dopravy. K její realizaci byla vybrána firma NH-trans Ostrava. S rakouskými a italskými dopravci byl pro tento vlak vypracován speciální jízdní řád.

V listopadu 1999 byla provedena generální zkouška vypracované technologie. Vlastní těžba byla naplánována na 3. prosince. V týdnu předcházejícímu tomuto dni horolezci ovázali strom, kromě špičky, a připravili jej k přepravě. V pátek 3. prosince v 9.30 byl strom de facto podříznut, jeřábem zvednut, za pomoci druhého jeřábu uveden do vodorovné polohy a naložen na speciální podvalník, na němž byl dopraven do železniční stanice Dobrá u Frýdku-Místku. Zde byl přeložen na hlubinový vagón českých drah se speciální přivařenou konstrukcí, aby nedošlo ke zlomení větví. V sobotu byla v Dobré u Frýdku-Místku lidová veselice a přesně ve 13.05 podle speciálního jízdního řádu se vlak vydal na cestu.

Jak vypadal ten vlak?

Vlak se skládal ze čtyř vagónů, dvou osobních a dvou nákladních. Oba osobní vozy byly vozy salónní, vyrobené pro české prezidenty, T. G. Masaryka a G. Husáka. To, jak stály vedle sebe, paradoxně dokreslovalo vývoj našeho státu v tomto století. Třetí byl vagón s vánočním stromem, a poslední vagón byl tzv. ochranný, který soupravu chránil zezadu proti nenadálému nárazu. Na něm bylo uloženo 30 menších vánočních stromků, určených pro výzdobu vatikánských budov.

Kdy vlak přijel do Vatikánu?

O půlnoci 7. prosince vlak přijel na hlavní nádraží státu Vatikán. To však není nádraží, které by bylo běžně využíváno, nemá žádný jízdní řád a osobní vagóny zde naposledy stály v roce 1962. Od té doby se nádraží používalo pouze jako nákladové. Tehdy, v roce 1962, se odtud papež Jan XXIII. vydával na oficiální cestu vlakem do Assisi. Takže po 37 letech zde stály salónní vozy českých drah. Protože 8. prosince slavili v Itálii státní svátek, byl strom postaven na svatopetrském náměstí až 9. prosince. Celý následující týden byl strom zdoben ozdobami, dodanými z České republiky. Celkem jich bylo asi 5000 o velikosti 20 -30 cm. Nakonec bylo na strom instalováno osvětlení.

Kdy jste odcestovali na slavnostní předání?

K aktu předávání vánočního stromu odjelo z České republiky několik delegací. Pan prezident se svou delegací už odcestoval dříve, aby se zúčastnil konference o Mistru Janu Husovi. Delegace Ministerstva zemědělství odlétala v pátek odpoledne společně s delegací severní Moravy, kterou vedl primátor města Ostravy Evžen Tošenovský. Hned v pátek večer jsme se šli podívat na náměstí Sv. Petra, jaké je stadium příprav. Práce byly ještě v plném proudu, řemeslníci opravovali dlažbu kolem vánočního stromu a stavěli tribunu. Poněkud nás překvapilo, že jsme nikde nenašli žádné poutače nebo plakáty, že druhý den bude Českou republikou předán Vatikánu vánoční strom. Jak jsem již na začátku poznamenal, tradice vánočního stromku v Itálii není zakořeněna a oslava vánoc pro Italy začíná až 24. prosince. Tehdy jsou na náměstí Sv. Petra odkryty jesličky jako hlavní symbol Vánoc v jižních zemích.

Vlastnímu předání stromu předcházela slavnostní mše a audience u svatého otce...

Mše v katedrále sv. Petra začala v sobotu v deset hodin a sloužili ji čeští biskupové, v čele v Msgr. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým, výhradně pro české poutníky. O hudební kulisu této slavnosti se postarali trubači řádu Sv. Huberta a křesťanské gymnázium z Ostravy. Ve stejné době měl pan prezident Havel soukromou audienci u papeže, proto se mše zúčastnila pouze jeho manželka s doprovodem.

Po skončení mše byla na půl dvanáctou naplánována audience u papeže Jana Pavla II. v sále Klementina. Tento sál, umístěný ve starých budovách Vatikánu, má komornější atmosféru než běžně používaný velký moderní audienční sál, který působí dost neosobním dojmem. Zde poněkud zaskřípala organizace pořadatelů, protože teprve deset minut před zahájením umožnili účastníkům audience vstup do budovy a začali každého podrobovat osobní kontrole. V době, kdy měla být audience zahájena, bylo teprve asi sto ze 700 účastníků prověřeno. Pořadatelé proto od osobních kontrol ustoupili a začali pouštět lidi hromadně, pouze některé namátkově kontrolovali. Sál Klemen-tina má kapacitu asi 600 osob, takže v něm nebylo téměř k hnutí. Ale ani tato skutečnost nemohla pokazit nádhernou atmosféru tohoto setkání.

Papež nás přivítal milým českým proslovem. Následovala pozdravná slova pana prezidenta Václava Havla, pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka a biskupa Františka Lobkowicze. Audience probíhala podle běžného audienčního scénáře. Několik vybraných účastníků mohlo osobně podat papeži ruku a na závěr papež ještě obešel podél ochranného hrazení lidi a těm, kteří stáli poblíž, podal ruku, popřípadě řekl pár slov. Poté zahrála cimbálová muzika Valašský vojvoda české koledy. Byla tam velmi pěkná atmosféra, ale italští organizátoři se po odchodu papeže snažili poměrně rychle vyklidit sál a přemlouvali muzikanty, aby postupně ukončili svoji hudební produkci.

....a potom přišel čas rozsvěcení světel

Odpoledne v 16.00 byl naplánován nástup na slavnostní shromáždění k předání vánočního stromu. V 16.30 Daniel Hůlka písní “Otče náš pro příštích tisíc let” otevřel slavnostní předávání vánočního stromu. Po něm kardinál Miloslav Vlk řekl úvodní slovo, poděkoval za možnost předat tento dar a zároveň pojednal o sociální situaci v současném světě. Dále vystoupil pan prezident Václav Havel, který porovnával postavení České republiky, Vatikánu a Itálie v Evropě, jejich tradice a historické poslání. Naši představitelé hovořili česky a tlumočník vše překládal do italštiny.

Za Vatikán poděkoval kardinál Edmund Szoka, který hovořil italsky. Bylo zcela zřejmé, že není domluven s italským překladatelem, který se ho nejdříve snažil posuňky přerušit, aby mohl překládat, posléze se chopil bloku a začal si dělat poznámky, ale když pan kardinál mluvil asi dvacet minut, odložil poznámkový blok a odešel. Celá situace měla velmi pěknou pointu. Když totiž pan kardinál domluvil, jal se tentýž proslov říkat v češtině. Bylo zřejmé, že pan kardinál česky neumí a českému textu nerozumí. Místy čeština z úst cizince na tvářích českých účastníků vyvolávala úsměv. Pan kardinál, když nějaký ten úsměv zachytil, zopakoval tutéž větu ještě jednou nebo dvakrát, aby všichni pochopili. Čeština z úst cizince v zahraničí zanechala ve všech účastnících příjemný zážitek.

Pomalu se stmívalo a světla postupně začala osvětlovat chrám Sv. Petra. Přesně v 17.42, tzn. 18 min. před 18.00 pan prezident spolu se dvěma českými dětmi rozsvítili vánoční strom. Na závěr si lidé zazpívali píseň “Nesem vám noviny” a tím oficiální předávání vánočního stromu skončilo. Ještě dlouho potom však zněly na náměstí Sv. Petra různé české písně, Valašský vojvoda hrál koledy a lidé k tomu zpívali. Přibližně v 18.30 začala místní policie organizovat příjezd lidí na večerní koncert v audienčním sále a náměstí se změnilo v parkoviště. Shromáždění bylo soustředěno jen na nejbližší okolí vánočního stromu. Ani to však neubralo nic na slavnostní náladě a lidé se postupně rozcházeli do svých domovů.

Zúčastnili se slavnosti ve větší míře místní obyvatelé?

Předání vánočního stromu bylo ryze českou záležitostí. Přibližně bylo přítomno asi dva tisíce lidí, z toho asi tisíc z českých zemí a ostatní byli náhodní diváci a různí turisté.

Jaká byla předvánoční atmosféra v Římě?

Předvánoční atmosféra v Římě je ve srovnání s našimi nebo třeba německými městy velmi sporá. Slavnostně osvětleno a vyzdobeno bylo jen několik hlavních tříd. V obchodech prakticky žádná vánoční výzdoba nebyla. Pouze u několika stánků se prodávaly vánoční ozdoby nebo figurky do jesliček. Řím předvánoční atmosférou, kterou známe z našich měst, nežil. Ani počasí příliš nenasvědčovalo tomu, že je předvánoční čas. Teploměr ukazoval přibližně +10 0C a v sobotu v poledne, když jsme vyjeli výtahem na střechu Sv. Petra, svítilo krásně sluníčko a teplota se pohybovala kolem +18 0C. Počasí nám připomínalo spíše pěkné předjaří.

Co vás zaujalo při procházkách předvánočním Římem?

Zaujal mě např. vánoční stromek v jedné malé pizzerii. Působil velmi nezvyklým dojmem. Ozdobený zerav jsem viděl poprvé v životě. Člověk zvyklý na smrk, borovici či jedli musí vnímat tento stromek jako cizí předmět, který mu vánoční svátky ani nepřipomíná. Opět jsem si uvědomil, že jsme v oblasti s jinou kulturou a tradicemi.

Jak byla celá akce organizačně zajišťována?

Organizace byla zabezpečována výhradně ostravsko-opavskou diecézí a ostravským regionem. Ministerstvo zemědělství se neúčastnilo vlastních příprav, pouze zabezpečilo některé nezbytné záležitosti. Hlavní odpovědnost za realizaci této akce mělo ministerstvo kultury, pan ministr Dostál zastupoval vládu při předávání vánočního stromu.

Oficiálními sponzory této akce byly státní podnik Lesy České republiky, dopravní firma NH-trans Ostrava a ostravsko-opavská diecéze, která nesla hlavní tíhu organizačních příprav. Náklady na tuto akci byly kryty z finančních darů, které byly na tuto akci poskytnuty. Pod vánočním stromem na náměstí sv. Petra v Římě byla umístěna tabule se čtyřjazyčným nápisem, že tento strom je darem České republiky Vatikánu. Pod nápisem byly umístěny loga tří hlavních sponzorů.

Děkuji za rozhovor, Jan Řezáč

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.