SILVA REGINA 2000

Oto Lasák

Brněnské výstaviště otevřelo po dvou letech svoje brány již tradičně v neděli, aby od 2. do 6. dubna nabídlo odborné i laické veřejnosti exponáty veletržního trojlístku TECHAGRO, SILVA REGINA a ANIMAL VETEX. Na ploše 30 000 m2 se představilo 433 firem ze 14 zemí. V pořadí již 6. ročníku veletrhu SILVA REGINA se zúčastnilo potěšujících téměř 60 vystavovatelů z 5 zemí a proti minulým ročníkům překročila obsazená plocha třítisícovou hranici - 3400 m2. Veletrhy během pěti dní navštívilo 43 000 návštěvníků.

Celkem příjemné počasí, občas až na problémy se silným větrem, přilákalo řadu návštěvníků, kteří procházeli kolem pečlivě připravených expozic vystavovatelů lesnické části. Tato expozice byla tradičně soustředěna na volných plochách K a P a v pavilónu L. Myslím, že každému návštěvníkovi veletrh Silva Regina nabídl průřez vším, co lesnický provoz potřebuje. Čeští, ale i zahraniční dodavatelé, ať už v podobě českého obchodního zastoupení nebo v řadě případů dokonce osobně, prezentovali vývojové trendy, které nám mají práci především ulehčit, zefektivnit, dělat bezpečnější a ohleduplnější k lesnímu prostředí.

ZAHÁJENÍ VELETRHU

Po několika ročnících zaznamenala řada přítomných hned v úvodu, ale i v průběhu veletrhu, zájem nejvyšších státních představitelů zemědělsko-lesnického rezortu. V neděli v 9.30 hod. se zahájení a vzápětí i předávání prestižního ocenění GRAND PRIX TECHAGRO osobně zúčastnil ministr zemědělství Ing. Jan Fencl. Ve svém dobře připraveném projevu poukázal na zastaralost strojového parku rezortu, kdy průměrné stáří strojů se pohybuje okolo 12 let, přičemž by průměrný věk neměl přesáhnout 8 let. Avšak jejich obměna by si vyžádala investice ve výši 45 mld. korun. V této souvislosti poukázal i na realitu zvyšování výnosů a snižování výrobních nákladů. Potvrdil, že ministerstvo intenzivně pracuje na řešení otázek dotace úroků až do výše 7,5 % v rámci PGRLF. Věřme, že nepůjde jen o zemědělskou techniku, ale že se dostane i na podporu některých moderních technologií pro lesní hospodářství. V pondělí navštívil lesnickou expozici i náměstek Ing. Pavel Rybníček s doprovodem.

CENA GRAND PRIX TECHAGRO 2000

Poprvé za dobu konání těchto veletrhů organizátoři vyhlásili výsledky této prestižní soutěže hned první den veletrhu. Paní Dagmar Štrbová z pořádající Fair Agency nám vysvětlila, že důvodem je lepší publicita oceněných exponátů hned od prvního dne výstavy. Podmínkou zařazení exponátu do soutěže je, z našeho pohledu bohužel, přihláška do soutěže. Tedy ne automatická účast jakéhokoli exponátu každého vystavovatele.

S ohledem na veškeré náklady spojené s prací odborné komise, slavnostního vyhlášení, cen a další následné publicity je účast přihlášených exponátů zpoplatněna. Jak nám však organizátoři soutěže vysvětlili, dochází k počáteční selekci již na začátku. Ale zpět k soutěži. Z nominovaných 24 exponátů ze všech tří veletrhů bylo cenou GRAND PRIX TECHAGRO 2000 odbornou komisí oceněno šest exponátů. Poprvé v historii získal toto prestižní ocenění i dlouholetý zkušený český výrobce lesnických strojů Školní lesní podnik “Masarykův les” se sídlem ve Křtinách, MZLU Brno, pro svůj poslední model lesní lanovky LARIX 3T, který vyvinula jeho výzkumná stanice. Z rukou ministra Ing. Jana Fencla převzal toto ocenění vedoucí výzkumné stanice ŠLP Ing. Lubomír Novák, CSc. Stejný exponát získal i cenu redakce časopisu Lesnická práce.

“Udělené ocenění každopádně zahřeje na duši. To, že jsme u vývoje po roce 1990 zůstali, se ukázalo jako prozíravé. Disponujeme stroji, které můžeme s úspěchem v konkurenci nabízet. Šestatřicet těchto lanovek je již v provozu a pracují ke spokojenosti uživatelů v Maďarsku, Polsku, na Ukrajině, Slovensku a v Bavorsku. Například oproti cenovým relacím v Rakousku jsou naše lesní lanovky 2,5x levnější. Náš výzkum pracuje na jednotlivém typu lanovky zhruba půl roku,” řekl novinářům Přemysl Horek z výzkumné stanice Křtiny. Předností lanovek Larix je vysoká terénní dostupnost traktoru s nesenou nástavbou lanovky, úspora energie a rychlá montáž i demontáž trasy. Ještě jednou blahopřejeme!

MOTOROVÉ PILY

Veletrhu již tradičně dominovali dodavatelé motorových pil a křovinořezů. Stihl přišel s novinkami v sortimentu křovinořezů, Solo poprvé představilo pilu pro ošetřování stromů. S pilami pro profesionály nechyběly ani Jonsered a Dolmar. Partner postupně opouští oblast profesionálních pil a soustředí se na farmářské pily. Husqvarna představila novou profesionální pilu Husqvarna 362 XPG a loňský velmi úspěšný model 346 XPG určený do probírek. Čím ale asi nejvíce Husqvarna přitáhla pozornost řady návštěvníků veletrhu byla dvacetiminutová dřevorubecká show otce a syna Antonových z Norska, kteří denně bravurně každé dvě hodiny předváděli jak vládnou sekeře, ruční a motorové pile i šplhu po kmeni. Každé představení bylo vtipně laděno a do prostoru lesnických exponátů to přitáhlo ohromné množství návštěvníků.

TĚŽEBNĚ-DOPRAVNÍ STROJE

Co se proti minulým ročníkům značně změnilo, bylo výrazné zastoupení dodavatelů těžebně-dopravních strojů. Firma Timberjack přivezla z Rakouska harvestor TJ 770 určený do probírek a u nás dobře známou vyvážecí soupravu TJ 810B. V ceníku figurovaly samozřejmě i další modely harvestorů TJ 1070 a TJ 1270B. Nechyběl ani speciální lesní kolový traktor Timberjack.

Nově založená firma Valtek, a. s., nabízela kompletní řadu harvestorů Valmet - modely 901, 911 a 921. Novinkou je možnost volby mezi tradičním teleskopickým a paralelním jeřábem (označení 901-921.1). V nabídce vyvážecích souprav je vedle tradiční řady Valmet 820, 840 a 860 novinkou nová řada 840.1 a největší model Valmet 890.1 s kapacitou 18 tun, určený především pro americký trh a Austrálii. Valmet 840.1 se vyznačuje zvýšenou kapacitou nákladu z 10 na 11 tun, výkyvnými nápravami, novým typem hydraulického jeřábu Cranab 720 Combi a úplně novou řadou drapáků Cranab Forte s širším otevřením a novou konstrukcí čepů. Firma Reparoservis, s. r. o., nabízela dva harvestory a jednu vyvážecí soupravu firmy Rottne a pásovou vyvážecí soupravu Terra.

Vystavovatelé této techniky svojí přítomností na veletrhu reagují na zásadní obrat, který nastává v letošním roce při zastoupení těchto moderních technologií v českém lesním hospodářství.

UKT S LESNICKÝMI NÁSTAVBAMI

Řada našich dodavatelů nástaveb pružně reagovala na nejistotu s dodávkami traktorů Zetor a porozhlédla se po ostatních značkách. Vedle již zmíněného Zetoru nabízela Lesní společnost JML, a. s., divize Velké Meziříčí, podobně jako PTR Třeboň, s. r. o., traktor SAME 90 Explotrer II s lesnickou nástavbou. AGAMA, a. s., poprvé představila dva UKT STEYR s lesnickou nástavbou, na které jsme upozorňovali v reportáži z rakouské Austrofomy. LS Horšovský Týn, a. s., Představila lesnickou nástavbu na UKT DEUTZ-FAHR. Společnost PEGAS QUATTRO, s. r. o., představila lesnické nástavby na italské malotraktory GANDINI vhodné pro drobné soukromé vlastníky.

ODVOZNÍ SOUPRAVY

Vedle řady dodavatelů hydraulických jeřábů pro manipulační linky a odvozní soupravy - BAJLER--ZEMBROD, s. r. o., F. BERGER, s. r. o., EVERLIFT, s. r. o., LEMEX, a. s., a OSTROJ Opava, a. s., se objevily nástavby pro odvoz dřeva na nákladní automobily MAN - Strojírny Libáň, a. s., a Volvo - LEMEX, a. s.

ČELNÍ NAKLADAČE

Mezi exponáty na cenu GRAND PRIX TECHAGRO nechyběl čelní kolový nakladač VOLVO L40TP standardně vybavený rychloupínacím zařízením pro různá pracovní nářadí - drapáky na kulatinu, paletizační vidle apod. Podobně firma LIEBHERR nabízela řadu čelních nakladačů pro manipulační sklady.

OSTATNÍ ZAJÍMAVÉ EXPONÁTY

Firma SILVACO, a. s., prezentovala svůj nejširší sortiment téměř 3000 položek od hřebíku přes chemické prostředky až po polopřívěsy pro odvoz dříví. Pro další zlepšení svých služeb představila jako první v oboru zkušební verzi virtuálního obchodního domu na internetu. Tento systém zjednoduší, zpříjemní a výrazně urychlí celý systém objednávek velmi širokého sortimentu pro všechny odběratele. Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., představilo nový barevný odborný myslivecký měsíčník Svět myslivosti, řadu nových publikací a největší lesnicko-dřevařský a myslivecký internetový server SILVARIUM.CZ, a to i v cizojazyčné verzi SILVARIUM.COM. Na přelomu dubna a května zavádí na svých webových stránkách další rubriku - virtuální lesnický veletrh, kde si každý velmi rychle vyhledá podle odborné nomenklatury výrobce a dodavatele strojů, zařízení, pomůcek i služeb v lesním hospodářství. FORESTA SG, a. s., nabízela softwarové programy pro lesní hospodářskou evidenci a řadu dalších poradenských služeb. ECOLAB Znojmo, s. r. o., nabízel speciální pomalu rozpustná lesnická hnojiva řady SILVAMIX, která se uvolňují dlouhodobě min. po dobu 2 let. Potěšující byla účast státního podniku Lesy Slovenskej republiky z Banské Bystrice a poprvé i výrobce loveckých zbraní Zbrojovky Brno, a. s.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Firma SILVAJAGD připravila expozici 300 let myslivosti. Vedle velmi bohatého doprovodného programu v pavilónu L, ve kterém vystupovali známé osobnosti hudební, divadelní, sportovní a literární sféry, prezentovala v rámci módních přehlídek kolekce oděvů pro volný čas. Současně byla její kolekce oděvů, doplňků a obuvi pro členy ČMMJ nominována na ocenění GRAND PRIX TECHAGRO. ČMMJ připravila i oblastní výstavu trofejí, která bezesporu zpestřila mysliveckého ducha pavilónu L. Redakce časopisů Lesnická práce a Svět myslivosti připravila čtyři odborné semináře k myslivosti, vlastníkům lesa, legislativě a šetrným technologiím.

Již tradičně proběhly dřevorubecké soutěže mezi pilařskými firmami. Vítězem výměny řetězu a odvětvování se první den stal Hubert Barták s pilou Husqvarna, druhý den Jan Průša s pilou Stihl, který ve finále zvítězil a stal se absolutním vítězem. V soutěži řezání kotoučů zvítězil Petr Troják s pilou Partner.

ZÁVĚR

Opět můžeme konstatovat, že lze jen těžko brněnskému veletrhu něco vyčíst. Návštěvník viděl sortiment stálý i nový. Podobně i vystavovatelé. Všechny dny veletrhu měly velmi dobrou návštěvnost - téměř 9 tisíc návštěvníků denně. Převažovala výrazně odborná veřejnost nad laickou. Takže opět za dva roky - 7. až 11. dubna 2002 - na shledanou!