22. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Mgr. Dita Váchová - Talentcentrum Institutu dětí a mládeže MŠMT

V srdci beskydských a Vsetínských vrchů s hustými koberci lesů, v osmnáctitisícovém městě Rožnov na úpatí posvátné hory Radhošť, odnepaměti kultovního místa všech Moravanů, se v sobotu 10. června odpoledne vyhlášením výsledků celostátní přehlídky uzavřel 22. ročník multioborové soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) pro talentované studenty všech typů středních škol.

Letošní “SOČku” generálně zaštítil bájný pohanský bůh Radegast a dále ministři zemědělství Ing. Jan Fencl, životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart, průmyslu a obchodu Doc. Ing. Miroslav Grégr a kultury Pavel Dostál. Ke zdaru akce a slavnostní atmosféře závěrečného ceremoniálu s předáváním diplomů a věcných odměn přispěla kromě neochvějné grácie ředitele hostitelské střední průmyslové školy elektrotechnické Ing. Františka Kandrnala a organizační zdatnosti jeho spolupracovníků také účast představitelů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Rožnov pod Radhoštěm a školského úřadu, jakož i řada sponzorských organizací a firem v čele s akciovou společností Tesla Sezam.

Po čtyři dny hostil Rožnov téměř čtyři stovky soutěžících - vítězů oblastních přehlídek SOČ, porotců a hostů z celé České republiky (a nově také ze Slovenska). V porotě oboru 07 - zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství - tradičně a rád zasedl Ing. Bohuslav Dvořák, CSc. ze SLŠ v Hranicích na Moravě. Třídenní maratón studia prací, rozsahem a náročností podobných seminárním či diplomovým, si v kolébce valašské kultury zpestřil spolu s kolegy návštěvou proslulého skanzenu a posezením při cimbálu a haluškách v populární hospodě s příznačným jménem Na posledním groši. Tyršovo heslo “Ve zdravém těle zdravý duch” naplnili někteří porotci v rámci doprovodného programu výstupem na Štramberskou trúbu a Radhošť.

Z VÝSLEDKOVÉ LISTINY

Ve výsledkové listině se mezi pracemi s lesnickou tematikou probojovala nejvýše - na čtvrtou příčku oboru 07 - práce “Odstřel černé zvěře na okrese Kladno” od Blanky Berdychové z gymnázia Kladno-Sítná. Autorka tím vylepšila o dvě místa svůj loňský výsledek. V těsném závěsu se umístil Jakub Šubrt ze SLŠ a VOŠL Trutnov, jenž zmapoval výskyt rostlinných druhů v nivě Zlatého potoka - část školního polesí Trutnov. Viktor Vokoun ze SLŠ Žlutice, autor s nadějemi očekáváné práce o možnostech snížení škod zvěří ve školním polesí Chlumská hora, se bohužel nedostavil k obhajobě.

Šesté místo oboru 08 - ochrana a tvorba životního prostředí - obsadil Marek Zeman z trutnovské SLŠ a VOŠL s prací, v níž srovnal výsledky vlastního průzkumu celkového rostlinného spektra VKP Švábenice s průzkumy z let 1941, 1942, 1979, 1981 a 1991 a pokusil se definovat důvody, které během uplynulých 60 let vedly k výrazné proměně botanické skladby daného území. Sedmé místo získala jedna z mnoha inventarizačních prací tohoto ročníku SOČ, tentokrát památných stromů okresu Svitavy od Jaromíra Sedliského rovněž z trutnovské SLŠ a VOŠL. Na devátém místě skončily Lenky Hadrbolcová a Povová z jabloneckého gymnázia s prací o příčinách poškození lesního porostu v oblasti Jizerských hor a o aktivitách na jeho obnovu. Členka občanského sdružení Suchopýr pro záchranu a obnovu lesních porostů Jizerských hor Lenka Povová vidí hlavní příčinu poškození dřevin v extrémní kyselosti tamní půdy (podle jejích měření 3,82 pH) a následné menší odolnosti vůči hmyzím kalamitám a povětrnostním vlivům. Jako příklad naplnění programu strategie obnovy lesního ekosystému uvedla vyhlášení přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny ve 3. čtvrtletí roku 1999. Práci s příbuznou tématikou vlivu imisí SO2 na lesní ekosystém představila v oboru 03 - chemie Pavla Novotná z gymnázia Brandýs n. L. a získala 8.-10. místo. Poněkud chaotický výklad Pavla Šulce ze SLŠ Šluknov o působení přípravku Arbovital na způsob růstu semenáčků a řízkovanců vybraných dřevin ohodnotila porota 10. místem v oboru 08.

TĚŽIŠTĚ JE V DISKUSI

SOČ představuje každoročně pro tisíce reprezentantů budoucí “elity” národa, příští vědce, filozofy, lékaře a inženýry, první diskusní fórum před maturitou, na němž si mohou vyměnit názory se zkušenými odborníky z praxe, vysokých škol i vědeckých ústavů. “Pane kolego, ve Vaší práci jsem našel mnoho potřebného k mému dalšímu vzdělání;” “Vážená kolegyně, Vaše poznatky rozhodně publikujte;” slyší sedmnáctiletí od šedesátníků po strhující obhajobě. Samozřejmě zaznívají i rozpačitější soudy, věcná kritika a důrazná, leč korektní doporučení ke zkvalitnění práce. Ale autor - a to je sympatické - má vždy možnost tváří v tvář 5-6 oponentům bránit své názory a výsledky často dlouholetého mravenčího úsilí. Mnozí tak činí zdravě asertivně, bez přehnaného respektu a úcty k renomovaným autoritám. Dlužno dodat, že právě ve způsobu prezentace a obhajoby práce mají studenti lesnických škol rezervy. Dokonalost není maličkost, ale nezřídka spočívá v maličkostech typu zřetelné artikulace, jasné formulace premis a závěrů či v suverénním vystupování okořeněném dostatečnou dávkou dravosti. Nebo jinak - co je “sočkaři” platné sebevědomí plynoucí z popsání třiceti (!) dosud neevidovaných rostlinných druhů v přírodní rezervaci, když lístky sasanek sněží z herbáře a nedbale vylisovaný orsej postrádá kořenový systém.

SOČKA MÍŘÍ DO BRNA

Ústřední přehlídka 23. ročníku SOČ se uskuteční 12.-16. června 2001 v Brně. Bude sedmnáctioborová (jako samostatný obor se vyčlenila historie) a opět mezinárodní. Garantem a hlavním organizátorem bude stejně jako letos Institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s brněnským SOU spojů a SOŠ. Hladký průběh přehlídky si opět vyžádá od všech zúčastněných nejen přehršel práce a konstruktivního úsilí, ale také tolerance, ochoty naslouchat a porozumět. Již nyní, kdy si všichni řešitelé i realizační tým užívají zasloužených prázdnin, si lze jen přát, aby se lesnické mládí ani v moravské metropoli neztratilo mezi konkurenty z ostatních typů středních škol a dosáhlo i mety nejvyšší - vítězství v soutěži, která svým rozsahem a prestiží nemá v republice obdoby. Výraznější úspěchy studentů lesnických škol a učilišť snad inspirují oborové firmy a organizace k podpoře SOČ. Mnoho řešitelů prací SOČ s lesnickou tématikou, kterým o pověstný vlásek unikly stupně vítězů, tak opouštělo v horkém červnovém odpoledni Valašské království Bolka Polívky bez pocitu hořkosti a s vědomím, že jejich práce byla oceněna jako užitečná a potřebná. Děkujeme a nashledanou v Brně!