AKTUALITY Z DOMOVA

CESTA K ZÁKONU O MYSLIVOSTI

Proces tvorby nového zákona o myslivosti v Paarlamentu ČR od květnového čísla LP, ve kterém jsme o tomto tématu informovali, opět pokročil. Mezi názorově odlišnými proudy zastánců obou poslaneckých návrhů (č. sněm. tisku 788 a 836) došlo k částečnému konsensu, který po řadě jednání vyústil k vypracování již kompromisněji laděného materiálu - tzv. kompilátu obou návrhů. Přestože v některých otázkách se shodu podařilo nalézt, v dalších (zejména těch, které souvisely s uplatňováním vlastnických práv k pozemkům) se očekával tvrdý střet mezi názorově odlišnými stranami.

Druhé čtení poslaneckých návrhů zákona o myslivosti proběhlo v září. Bylo rozhodnuto o sloučení obecné rozpravy s tím, že jako základ dalšího projednávání se použije již zmíněný kompilát z obou návrhů. Projednávání téměř 90 pozměňovacích návrhů a protinávrhů k tomuto materiálu provázela bouřlivá atmosféra. V závěrečném hlasování o přijetí návrhu zákona měli převahu jeho zastánci a své názorové protivníky přehlasovali. Pro návrh zvedli ruku poslanci ČSSD, KSČM, většina poslanců KDU-ČSL a několik poslanců z ODS. Proti byla většina zástupců ODS a US. Schválený návrh zákona následně putoval do Senátu.

Senátoři návrh zákona projednali koncem října a usnesli se vrátit materiál s celkem 65 pozměňovacími návrhy zpět Poslanecké sněmovně. Většina pozměňovacích návrhů zpřesňovala pojmy a pasáže projednávaného zákona o myslivosti. Z § 10 o povinnostech vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků navrhli senátoři vypustit některá ustanovení (např. zákaz vypalování křovin, trávy, plevele, mýcení živých plotů atd.) a vyšli tak vstříc vlastníkům pozemků. Lze říci, že připomínky senátorů se zásadně nedotkly kontroverzních bodů v návrhu zákona o myslivosti, a to zejména těch, na které upozorňovali odpůrci zákona.

K projednání připomínek k návrhu zákona o myslivosti by se měli poslanci dostat na nejbližší schůzi sněmovny na přelomu listopadu a prosince.

Redakce

TON BUDE PROPOUŠTĚT KVŮLI UDÁLOSTEM V USA

Na 150 pracovních míst zruší TON, největší evropský výrobce nábytku z ohýbaného dřeva, kvůli nečekanému snížení poptávky v USA a Japonsku v souvislosti se zářijovými teroristickými útoky. Export společnosti totiž představuje asi 80 % z tržeb a hlavními trhy jsou právě USA, Japonsko a Německo. Výpovědi se budou týkat hlavně dělníků, ale i úředníků. TON zaměstnává téměř 1880 pracovníků a takové snížení pracovních míst je dáno vysokým podílem ruční práce. Začátkem září řekl generální ředitel TON Petr Josinek, že firma dá výpověď s ukončením pracovního poměru k 31. prosinci 177 pracovníkům v závodě v Uherském Hradišti. Tehdy nabízela propouštěným 120 míst v závodě v Bystřici pod Hostýnem. Situace se však změnila, s převodem lidí se nepočítá. Ve výpovědi bude tedy přes 320 zaměstnanců TON.

Podle Mladé fronty Dnes, redakce

VLCI BUDOU CELOROČNĚ CHRÁNĚNI

Za dva dny končí vlkům na Slovensku bezstarostný život. Od 1. listopadu do 15. ledna je totiž doba jejich lovu. Komplikují se tak snahy o celoroční ochranu této vzácné šelmy, která do Moravskoslezských Beskyd pravidelně přebíhá. Situace se však brzy změní. “Celá záležitost je nedořešená, na jedné straně Beskyd vlky chráníme a na druhé je střílejí, slovenská strana jedná o hájení vlků,” sdělila Dana Bartošová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm. Dodala, že vlci se u nás po celý rok objevovali. Odpovídají tomu jejich stopy v terénu a škody na ovcích. Do Beskyd migrují ze slovenské Kysuce především mladí jedinci, kteří si hledají nová teritoria. “Celá populace je ve vývoji a mělo by se vyčkat, jak si území obsadí,” řekla zooložka.

Slovenští úředníci připouštějí, že bude velmi obtížné přesvědčit myslivce. “Zájem ze strany ochrany přírody tady určitě je. U myslivců je tomu však naopak,” konstatoval pracovník ministerstva životního prostředí na Slovensku. Zoolog Petr Urban ze slovenské Státní ochrany přírody potvrdil, že bude jednat meziresortní komise. “Budou se posuzovat návrhy zón, ve kterých by vlci měli být chráněni celoročně. Ještě nevíme, jestli to bude kompletní území CHKO Kysuca, nebo jen jeho část. To samé se týká i Slovenského krasu,” řekl zoolog. Podle něj bude v terénu nejdříve provedeno sčítání medvědů a vlků.

Podle Moravskoslezského deníku, redakce

JITONA RACIONALIZUJE

Tradiční domácí výrobce nábytku, Jitona Soběslav, ukončí 31. ledna příštího roku výrobu ve svém vimperském závodě. Tento měsíc rozdá výpovědi většině z 212 zaměstnanců. Důvodem rozhodnutí Jitony zavřít závod ve Vimperku, kde vyrábí obývací stěny, je snaha zlepšit hospodaření podniku. Celou produkci totiž výhodně přenese do závodu v Prachaticích. Cílem je zvyšování produktivity práce, další snižování fixních nákladů a posilování konkurenceschopnosti vůči špičkovým evropským výrobcům nábytku. S podobnými kroky Jitona začala před třemi roky. Tehdy roztříštěnou výrobu koncentrovala z devíti závodů do čtyř. První kroky řešily dřívější ztrátovost firmy, dnes jde o racionální snahu o zvýšení produktivity. Po nečekaném odchodu z Vimperka zůstane Jitona už jen ve třech městech - Soběslavi, Prachaticích a Klatovech.

Podle Mladé fronty Dnes, redakce

VLÁDA PŘIJALA NÁVRH ZÁKONA O VEŘEJNÉ STRÁŽI

Dne 14. listopadu 2001 vláda přijala návrh zákona o veřejné stráži, po-dle něhož by mělo na ochranu přírody dohlížet vedle 4500 dobrovolníků i 571 ozbrojených profesionálních strážců. Podle ministra zemědělství Jana Fencla má předloha ukončit současný stav, kdy pytláctví a krádeže na polích nabývají neúměrných rozměrů. Počáteční náklady na zřízení ozbrojené stráže mají podle Fencla dosáhnout 230 milionů Kč, v dalších letech budou asi o 18 milionů nižší. Velkou polemiku vyvolalo právo strážců nosit a používat zbraň. Zbraň budou podle vlády moci použít v případě nutné obrany, krajní nouzi nebo dalších výjimečných situacích. Cílem zákona je sjednotit dosavadní roztříštěnou právní úpravu a nahradit jednou veřejnou stráží dosavadních pět - stráž mysliveckou, rybářskou, lesní, vodní a stráž přírody. Fencl původně usiloval o to, aby vláda projednávání tohoto bodu přerušila. Chtěl totiž získat čas, aby mohl pro normu najít větší podporu mezi hejtmany krajů, pod které má stráž spadat. Nakonec vláda předlohu schválila. Fencl doufá, že již na čtvrtečním jednání vlády s hejtmany se podaří zástupce krajů přesvědčit, že současný stav je nadále neudržitelný. Stráž by měla být oprávněna například zjišťovat totožnost lidí, které přistihne při protiprávní činnosti, odebírat lovecké zbraně a nástroje, ulovené živočichy a přírodniny, v určitých případech i zastavovat a kontrolovat vozidla. Rovněž má ukládat pokuty za přestupky.

Podle Ekolistu, redakce

LESNÍ SPOLEČNOST PLÁNUJE FÚZI

Lesní společnost Kraslice chce po plánované fúzi se závody Horní Blatná a Stříbro rozšířit svou výrobní činnost. Sloučení se plánuje od prvního ledna 2001. Aby se firma mohla rozšířit, chtěla od Kraslic odkoupit manipulační sklad u železnice. Zastupitelé však návrh zamítli s tím, že by plocha mohla být v budoucnu součástí jediné kraslické průmyslové zóny. “Z pohledu města by bylo nerozumné prodávat takovou plochu,” řekl zástupce starosty Kraslic Leopold Bernard. “Místo u železniční přípojky je jistě pro podnikání atraktivní, a proto bychom si měli tento pozemek ponechat v záloze, kdyby současný nájemce přestal podnikat.” Zastupitelstvo města nepřesvědčila ani zpráva, že Lesní společnost Kraslice připravuje od příštího roku spojení lesních závodů Kraslice, Horní Blatná a Stříbro v jeden celek a přesunutí hlavního stanu společnosti právě na Sokolovsko. Jen v Kraslicích by se tak mělo zpracovávat 70 tis. m3 dřeva. Lesní společnost se nebrání tomu, aby nakládací plochu využívaly další podnikatelské subjekty v Kraslicích. Již dnes umožňuje nakládku a vykládku vagonů i jiným místním firmám. Zatím společnost zůstane na pozemku v nájmu, ale dodá městu úplný projekt svého dalšího rozvoje. Nepomohla ani nabídka Lesní společnosti předat městu budovu bývalého ředitelství, ani to, že firma připravuje rozšíření spolupráce s městskými lesy.

Podle Plzeňského deníku, redakce

HOLZWERKE WIMMER POSTAVÍ NOVOU PILU

Nový závod na výrobu konstrukčního řeziva pro stavebnictví postaví ve Ždírci nad Doubravou německá společnost Holzwerke Wimmer, která je kapitálově propojená s největší tuzemskou pilařskou firmou Stora Enso Timber. Celková investice činí 425 milionů Kč. Společnost získala investiční pobídky ve formě desetileté slevy na dani z příjmu a je také osvobozena od dovozního cla na stroje a zařízení. V novém podniku vznikne více než osmdesát pracovních míst. Hlavním dodavatelem suroviny pro nově vznikající dřevozpracující závod budou české pily nadnárodní společnosti Stora Enso Timber, která je i významným akcionářem firmy Holzwerke Wimmer. Nadnárodnímu koncernu patří 49 % akcií bavorské firmy. Stora Enso Timber vlastní dvě největší české pily v západočeské Plané a východočeském Ždírci. Dřevařské podniky v Plané a Ždírci ročně zpracovávají milion krychlových metrů jehličnatého řeziva, což je šestina celkové české produkce. Společnost Stora Enso Timber do modernizace a rozvoje dvou největších českých pil již dosud investovala více než miliardu korun. Letos chystá nadnárodní skupina dalších 150 milionů na rozšíření sušárenských kapacit ve ždíreckém závodu. Díky masivním investicím oběma dřevařským závodům Stora Enso rychle roste objem produkce. Zatímco ještě před čtyřmi lety dosahoval plánský závod výnosy ve výši pouhých 200 milionů korun, v roce 1999 to bylo již šestkrát tolik a letos firma očekává výnosy ve výši 1,9 miliardy korun. Závod ve Ždírci, který bude hlavním dodavatelem chystaného závodu Holzwerke Wimmer, by měl dosáhnout výnosů 2,7 miliardy Kč.

Podle Mladé fronty Dnes, redakce