Agama, a.s.

Ing. Jan Sádlík

AGAMA, a.s., je soukromou akciovou společností, která vznikla v roce 1990 a má základní jmění 8,9 mil. Kč. Od roku 1998 firma spolupracuje s výrobcem hydraulických jeřábů Rochus PENZ GmbH. Tato rakouská firma se stala v roce 1999 majoritním akcionářem společnosti. Firma má dobré technické zázemí, které prezentují výrobní a prodejní objekty ve Starém Městě a v Nových Hradech. Na tyto dva výrobně-obchodní podniky navazují prodejní centra v Olomouci a v Českých Budějovicích. V Olomouci byla v průběhu roku 1999 pronajata hala a v ní zřízeno servisní pracoviště pro zlepšení zákaznických služeb. Firma zaměstnává 85 osob a roční obrat se pohybuje kolem 170 mil. Kč. AGAMA, a.s., vyvíjí svou činnost v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a od svého vzniku v roce 1990 se zabývá zejména montážemi a opravami hydraulických jeřábů a výrobou lesnických nástaveb na nákladní vozidla všech značek. Od roku 1995 vyrábí nástavby na univerzální traktory pro přibližování dříví. Jednou z jejích hlavních činností je komple-tace vysokotlakých hydraulických hadic a dodávky komponent hydraulických obvodů, prodej armatur, šroubení, širokého sortimentu těsnících prvků a opravy hydraulických válců.

VÝROBNÍ PROGRAM

Odvozní soupravy a přívěsy

Agama, a.s., nabízí široký sortiment lesnické mechanizace. Podle vašeho přání a dispozic vám postaví odvozní soupravu na podvozcích nákladních vozidel renomovaných značek. Na obrázku č. 2 je odvozní souprava na dlouhé i krátké dříví vybavená hydraulickou rukou PENZ.

S odvozem dříví souvisí také výroba přívěsů a návěsů. Pro svou odvozní soupravu si můžete vybrat mezi následujícími přívěsy:

Lesotandem FT-14 - Nová konstrukce rámu podvozku; - zvýšená užitná hmotnost přívěsu na 14 t při celkové hmotnosti 18 t; nový pevný oplen s úložnou plochou 4,6 m2; systém ABS; základní verze s trojitou teleskopickou ojí (na přání dvojitou); podle požadavků je možné dodat oje v krátké, standardní nebo dlouhé variantě pro odvoz dříví od 6 m do 20 m.

Tandemový přívěs PTN-18 - Nová konstrukce rámu podvozku umožňuje zjednodušený pohyb v terénu a především snadnější couvání; systém ABS; podle požadavků je možné dodat různé varianty - s délkou ložné plochy od 4 m do 7 m.

Návěs pro odvoz dříví - Návěs pro odvoz krátkého dříví (délka ložné plochy 10 - 13 m) ve dvouosém nebo tříosém provedení.

Hydraulické ruky

Společnost Agama, a.s., nabízí také hydraulické ruky (HR) PENZ, které jsou u nás ještě málo známé. Podle poznatků z praxe jsou ruky PENZ velmi rychlé, a při volbě dobře dimenzované ruky také výkonné. Hydraulický olej z podstavce je veden otočným převaděčem moderní konstrukce, který omezuje poškození hadic. V následující tabulce jsou bližší údaje pro některé typy HR.

Lesnické nástavby

Agama, a.s,. vyrábí a montuje na traktory ZETOR a STEYR dva druhy nástaveb. Nástavby AGA-1 s jednobubnovým navijákem a AGA-2 s dvoububnovým navijákem jsou určeny pro traktory STEYR M 900, M 9000 a traktory ZETOR UŘ-I 6340, 7340, ZETOR UŘ-III 8540, 9540. Nástavby jsou určeny k soustřeďování dlouhého dříví, vyklizování lanem, sestavení nákladu, vlečení nákladu v polozávěsu, překonávání obtížných úseků lanováním, třídění a nahrnování dříví na skládky. Nástavba se skládá z navijáku, přibližovacího štítu, čelního rampovače, ochranné vany a rámu. Prostor za radlicí v tělese čelního rampovače je uzamykatelný a vhodný přepravu nářadí a pomůcek pro přibližování, kanystru, motorové pily apod.

SLUŽBY

Samozřejmostí, na kterou jsme si všichni velmi rychle zvykli, je u solidních firem také kompletní servis. Nejinak je tomu u společnosti Agama, a.s. Její technici a obchodní zástupci vám vždy ochotně poradí, co dělat v případě, že vaše technika nefunguje tak, jak má, a pokud je to v jejich možnostech, tak se snaží závadu okamžitě odstranit. K tomu jim pomáhá dobré technické zázemí a zkušení pracovníci. Agama, a.s., nenabízí pouze novou techniku, ale můžete si vybrat také z nabídky použité a repasované mechanizace.

STEYR - LESNÍ UNIVERZÁLNÍ KOLOVÝ TRAKTOR ŘADY 900 A 9000

Převodovka: plně synchronizovaná se 4 stupni vpřed a 2 stupni vzad; přídavná čtyřstupňová převodovka (tzn. 16/8 rychlostí) s možností výběru mezi maximální rychlostí 40 km/h nebo 30 km/h. Na přání super plazivá rychlost v kombinaci se skupinou s předvolbami (např. 32/16 rychlostí).

Provozní brzdy/ruční brzda: hydraulic-ky ovládané kotoučové brzdy v olejové lázni/mechanicky ovládaná kotoučová brzda na zadní nápravě.

Přední brzdy: automaticky zapínané.

Kabina: závěsné pedály, uzamykatelné dveře, vnitřní osvětlení, výklopné zadní sklo, zadní okno se stěračem a ostřikovačem, radio, přídavné světlomety, sedačka spolujezdce, bezpečnostní rám kabiny umístěný na čtyřech silentblocích, vnitřní hluk 80 dB, otevírání předního skla o 90 stupňů, komfortní sedačka, tónovaná skla, střešní okno, střešní ventilace s filtrem, sluneční clona, střešní pracovní světla, topení.

Pořízení stroje

Kromě platby v hotovosti nebo leasingu nabízí společnost Agama, a.s., také možnost odkupu vašeho starého stroje na protiúčet. V tabulce č. 3 uvádíme orientační kalkulaci leasingu společnosti CAC leasing pro Traktor Steyr 975-AGA I v pořizovací ceně 1 329 000 Kč bez DPH a Steyr 9086-AGA II v pořizovací ceně 1 664 000 Kč bez DPH. V celkové leasingové splátce je zahrnuto také pojištění.

Nákladovost a návratnost investice

Investiční náklady na lesnickou techniku jsou bezprostředně vázány na celkový provoz a na několik let zatěžují finanční plánování. Stupeň rizika podnikatele při použití nákladných strojů lze předem stanovit pomocí předkalkulace nákladů stroje pro určitou časovou jednotku, jíž je pracovní hodina stroje (PHS). Použitý postup zpracování nákladové předkalkulace je adekvátní současným mezinárodně uznávaným metodikám. Pro naše podmínky jej přizpůsobili J. Neruda, R. Ulrich a A. Schlaghamerský (viz Lesnická práce č. 9/98). Jak vyplývá z tabulky č. 4, rozhodujícím činitelem je skutečné využití traktoru během roku. V našich podmínkách je reálně dosažitelné využití stroje 900 - 1200 PHS za rok. Někteří drobní živnostníci dokáží využít svůj prostředek i více, spolu nižšími režijními náklady. Uvažujme však modelově, že stroj kupuje akciová společnost s klasickým rozdělením THP a administrativy. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje ziskovost investice, je výkonnost, respektive produktivita. V grafu je znázorněna ziskovost investice, v závislosti na množství soustředěného dříví za jednu PHS, sledovaná v období technické životnosti stroje. Pokud se křivka dostane do plusové části, bude investor po celé období v zisku a po uplynutí technické životnosti traktoru může díky odpisům disponovat dostatkem prostředků na pořízení nového stroje. Jako jednotkový výnos z výroby uvažujme průměrně 150,- Kč/m3.

Z grafu je zřejmé, že soustřeďování traktorem Steyr 975 začíná být ziskové při produktivitě okolo 4 m3 za jednu PHS, což odpovídá asi 30 m3 za směnu. Je tedy logické, že se budeme snažit nasazovat tento traktor převážně v soustředěných mýtních těžbách, při kterých lze dosáhnout vyšší výkonnosti, než u těžeb nahodilých a roztroušených. Zároveň je nutné pozorně plánovat dopředu a vyvarovat se zbytečných prostojů. Graf počítá s využitím stroje - 1200 PHS/rok (141 pracovních dní = 7 měsíců). Při nižším využití nebo menší produktivitě práce může být tato investice v průběhu let značně ztrátová. Graf ukazuje při nižší výkonnosti vysoké ztráty proto, že neanalyzuje jen přímé náklady, ale i režijní náklady. Metoda navíc pracuje také s hypotetickým úrokovým ziskem, jenž by mohl být dosažen jiným použitím kapitálu nutného na nákup stroje. Závěrem je nutné konstatovat, že drobný živnostník dokáže pracovat s nižšími režijními náklady, avšak základ metody by měl zůstat nezměněn. Teoreticky by se dalo říci, že hranice rentability u živnostníků začíná již na 3,3 m3/PHS.