Editorial 10/2006

Vážená obci čtenářská,

doprava dřeva je samostatným oborem v lesnictví, tvořícím zásadní spojující článek mezi lesem a podniky dřevozpracujícího průmyslu. Doprava dřeva je první krůček, kterým se dostává z lesa na cestu ke svému spotřebiteli. Letecká doprava dřeva je nesmysl, využitelná snad jen v případě náročného přibližování cenných výřezů. S voroplavbou se u nás setkáme již jen jako s ukázkovou záležitostí pro milce starých časů. Železnice se dle všeho stále potýká s různými ekonomickými nešvary, její možnosti tak zůstávají stále stejné.

Zbývá, kromě dopravy potahem, doprava automobilová. Přeprava dříví je výlučná svými specifiky. Dovolujeme si Vás s nimi a s dalšími možnostmi této dopravy, milí čtenáři, tímto číslem seznámit.

Jak dovedeme naložit se dřevem, jednou z našich obnovitelných surovin? Jaký dopad na toto hospodaření mohou mít dotace a mnohdy nerozumně nastavená podpora? Je možné, že všechno dříví zmizí v kotlích? To, doufejme, nedopadne a v politice zvítězí zájmy za plnohodnotné využití dřeva.

Lesnictví v Krkonoších slaví výročí. Je to sto let, kdy se prvně lesníci mohli seznámit s výsledky v Krkonoších tehdy nové saské lesní soustavy. Jubilejní akce se uspořádala ve šlépějích lesníků v okolí Vrchlabí.

Teplé podletí nám dopřává nečekanou venkovní pohodu. Dokonce toho, v případě fotbalového turnaje Lesnické práce, bylo až příliš. Silné slunce tak sice svými paprsky tlačilo jedny do útoku, druzí však na tom byli opačně. Každopádně však turnaj dopadl výborně, a to samozřejmě nejen pro vítěze. Těšme se na příští ročník!

Lesu zdar!

Jan Bercha