Rozvoj a prosperita dopravců dřeva

Jan Bercha

12. září 2006 Velká Bíteš pod patronací přípravného výboru Sdružení dopravců dřevní hmoty (SDDH) hostila zástupce 48 firem, zabývajících se dopravou kulatého dříví, na prvním sjezdu tohoto sdružení.

Sjezd SDDH seznámil podrobně zúčastněné s důvody vzniku a věnoval se ustavujícím náležitostem takového sdružení.

Nejdůležitějším momentem se staly volby předsednictva. Úkolem všech členů, i těch nově přijatých, bylo zvolit předsedu a předsednictvo sdružení.

Volby

Pětičlenné předsednictvo, s předsedou v čele, vzešlo ze šesti kandidátů. Prvním voleným se stal předseda, jediný kandidát, pan Petr Straňák, jeden z hlavních iniciátorů vzniku sdružení, ne-li nejdůležitější.

Zbytek předsednictva byl vybrán z pěti kandidátů. Těsným rozdílem jednoho hlasu neuspěl Luboš Fúsik. Úspěšní tedy byli pánové Dušan Kotrla, František Křižan, Jiří Prchal a Miroslav Riffler.

Pan Straňák tak ve sdružení, jako statutární orgán, bude jednat jménem sdružení vůči dalším osobám.

Předsednictvo, jako výkonný orgán, bude rozhodovat o všech záležitostech sdružení.

Cíle nově vzniklého SDDH

Cílem nově vzniklého sdružení je podpora rozvoje a prosperity dopravců dřevní hmoty na území České republiky, samozřejmě v souladu s právními předpisy ČR a právem Evropských společenství. Sdružení chce pravidelně monitorovat situaci v oblasti dopravy dřevní hmoty a s informacemi seznamovat své členy a širokou veřejnost.

SDDH zastupuje zájmy svých členů v dopravě dřevní hmoty jako celku ve vztahu k veřejnosti. Chce informovat veřejnost o profesní problematice a spolupracovat se sdělovacími prostředky.

Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů i zájmy sdružení jako celku u orgánů veřejné správy. K naplňování tohoto cíle sdružení musí jednat se zástupci příslušných orgánů veřejné správy.

Sdružení bude aktivní v oblasti vzniku a změn právních předpisů, které regulují a zasahují do oblasti dopravy dřevní hmoty.

V neposlední řadě chce sdružení reprezentovat své členy a zastupovat jejich zájmy u ostatních zájmových a profesních uskupení, a rovněž tak vést sociální dialog v rámci příslušné úrovně tripartity.

Členství

Současní členové sdružení očekávají, že se k nim přidají ti, kteří  o vzniku sdružení dosud nevěděli, nebo ještě se vstupem váhali. Členství je otevřené pro každého. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, která podniká v oblasti dopravy dřevní hmoty a musí splňovat předsednictvem vydaný „Status dopravce dřevní hmoty“.

Jan Bercha

“Sdružení dopravců dřevní hmoty ČR, o.s.”.

Luční 913, 766 01 Valašské Klobouky.

Členové, účastní na prvním sjezdu:

Alexander Kučera, AUTO – LES, Bořivoj Tomický, CE WOOD – doprava, Dřevovýroba – pilařství, Filip Horáček – HORÁČEK, FORESTTRANS, František Breknar, František Holiš, – HOLZ, František Podešva, Frenštátská lesní, HENGSTBERGER, HOLZ CS, Ing. Machač Luboš, Ing. Nosek, Jan Nocar, Jan Trlica, Jaroslav Píšek, Jiří Kochwasser, Jiří Stárek, Josef Břinčil – Břinčil, Karel Mackerle – Forest, Kloboucká lesní, KOTRLA, Lesní společnost Broumov holding, Lesostavby Frýdek – Místek, LESS a Forest, Lesy Hluboká nad Vltavou, Lesy Jedlí, LOKOV, Miroslav Riffler – MIRILD, Opavská lesní, Pávek a syn, Petr Červený, Petr Deutscher, Petr Pavlát, Radek Lukeš, RALEDO, Robert Langer, Slavomír Krška, SOLITERA, Stanislav Menšík, STORP, UNILES, Václav Babka, Vít Kašecký, Vlastimil Zelený – START, Zábřežská lesní.