Živnostníci v lesním hospodářství se sdružují

Rozhovor s Jaroslavem Nevludem, místopředsedou Sdružení živnostníků v LH (SŽLH)

Živnostenský sektor v lesním hospodářství je dlouhodobě ovlivňován silným tlakem na co nejnižší ceny zakázek ve výběrových řízeních LČR. Situace na mnoha místech republiky dospěla k hromadnému odlivu pracovníků lesnické prvovýroby do jiných konkurenčně silnějších oborů. Živnostníci, kteří zůstali a jsou odhodláni současnou situaci změnit, založili sdružení, které by mělo být silným zástupcem živnostníků při jednání s majiteli a správci lesů. O rozhovor jsme písemnou formou požádali Jaroslava Nevluda – spoluzakladatele sdružení.