Do lesa za odpočinkem

Andrea Kroupová

Již dávno neplatí, že by les byl pouhou „továrnou na dřevo“. Dříve lidé právě takto les vnímali, nyní je všechno jinak, doba pokročila a les ve velké míře plní také svou rekreační funkci. Rekreační funkci lesa přijímají lidé zcela automaticky. Chodí do lesa odpočívat, načerpat další energii. Státní podnik Lesy České republiky, s. p., si uvědomuje, že význam rekreační funkce lesa do budoucna ještě poroste.

Program 2000
Lesy České republiky podporují rekreační funkci lesů zejména z „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“ (dále jen Program 2000). Ten slouží k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích. Program 2000 byl přijat v roce 1999. Vypracovali ho odborní pracovníci Lesů ČR ve spolupráci s experty ochrany přírody, výzkumu a odborného školství. Realizaci Programu 2000 Lesy ČR zabezpečují z vlastních finančních prostředků, tedy z vytvořeného zisku. V prvním roce bylo v Programu 2000 určeno k čerpání 10 milionů korun, další roky se jednalo o částku 30 milionů korun. Mezi lety 1999–2007 Lesy České republiky investovaly do tohoto programu více než 200 milionů korun. Po nástupu nového vedení státního podniku byla částka zdvojnásobena, pro letošní rok bude z Programu 2000 čerpáno 60 milionů korun. Navýšením částky vedení Lesů České republiky umožnilo rychlejší vznik turistické infrastruktury a rozvoj rekreačně atraktivních míst v lese.

Podpora rekreačních funkcí
Rekreační funkce je jednou z nejčastěji využívaných funkcí lesa. Určité části lesů v okolí velkých měst a městských aglomerací jsou k rekreaci využívány intenzivněji než jiné. Lesy České republiky si vždy musí určit rekreační potenciál porostů ve své správě, na základě rekreační využitelnosti vymezit porosty, ve kterých bude rekreační funkce trvale podporována, a vytvořit základní manuál informačních prvků reprezentující státní podnik Lesy ČR po celé republice.
Jak již bylo na úvod článku řečeno, les nejsou jenom stromy, ale také lesní palouky, vyhlídky a průhledy. V rámci rekreační funkce lesa dochází k rekreační úpravě porostního prostředí – tedy například k uvolňování průchodnosti a průhlednosti lesů, k údržbě a budování cílených výhledů v lesích, k uvolňování drobných odpočinkových ploch v okruhu významných porostních prvků, k vytváření a údržbě estetických palouků a zákoutí v lesích, k dočasnému využití manipulačních lesních ploch, dále k obnově a údržbě turistických rozhleden v lesích. Do rekreační úpravy lesní cestní sítě patří obnova a údržba stezek, pěšin a chodníků pro pěší turistiku, tvorba lyžařských běžeckých tras a tras orientačních běhů, dále obnova a údržba lesních cest pro cykloturistiku a vyčlenění samostatných stezek, případně cest pro jízdu na koních. Neméně důležitá je péče o účelové stavby a objekty – sem patří ochrana kulturních památek v lesích a péče o ně, péče o regionálně významné drobné stavby a objekty (zajištění údržby a obnovy lesnických pomníčků, pamětních desek a jejich okolí, fortifikace a zajištění údržby, případně obnovy jiných objektů a zařízení), vytváření lesních tábořišť a zabezpečených ohnišť, drobné odpočinkové a účelové stavby a zařízení, budování malých parkovišť a odstavných ploch na přístupech do lesů. V neposlední řadě je zde rekreační terénní vzdělávací a informační systém, do kterého patří budování a údržba informačních a odborných poutačů, budování a údržba rozcestníků a orientačních značení a budování a údržba naučných stezek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Propagace
Rekreační funkci lesa se státní podnik snažil zdůraznit ve své velkoplošné kampani v roce 2006 nazvané „Máme lístek pro všechny.“ Rekreační funkce lesa je také propagována v časopise Čtvrtlesník, který vychází každé tři měsíce a nabízí mnoho zajímavostí a výletů pro všechny a pro všechna roční období.

Aktivní i pasivní odpočinek
Les je zde pro všechny. Každý, kdo se chce v této hektické době na chvíli zastavit a načerpat další síly, má jedinečnou šanci právě tam. Les otevírá svou náruč také těm, kteří chtějí odpočívat aktivně, například jízdou na kole či příjemnými procházkami a výlety. Les je místem, které nedělá rozdíly mezi lidmi, místem, které si zamilují mladí i ti starší, muži i ženy. Lesy České republiky dělají maximum pro to, aby návštěvníci lesů byli s rekreační funkcí lesa spokojeni a hojně ji využívali, není totiž hezčího odpočinku než odpočinku v přírodě.

Autor:
Andrea Kroupová
Lesy ČR, s. p.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.