Certifikace FSC v roce 2008

Michal Rezek

Certifikační systém FSC oslavil v roce 2008 patnáct let od svého vzniku a jeho vývoj je i nadále velmi dynamický. Organizace se musí rychle adaptovat na nové výzvy v oblasti prosazování odpovědného lesního hospodaření a vlastní růst, který se projevuje v oblasti certifikace lesů, zpracovatelského řetězce, užívání ochranné známky, správy členů a řízení 55 národních zastoupení na 5 kontinentech.
5. Valná hromada FSC v Kapském městě určila priority organizace v oblasti zapojení systému certifikace FSC do post-kjótských jednání (s ohledem na Program snižování emisí z kácení a ničení lesů (REDD)), dalšího posílení kontroly práce certifikačních firem a přiblížení přínosů certifikace vlastníkům malých lesů a komunitním vlastníkům.


Hodnota prodaného FSC certifikovaného zboží dosáhla v roce 2008 více než 20 mld. USD, tedy 4krát více než v roce 2005, a na trhu bylo možno identifikovat desítky tisíc druhů certifikovaných výrobků.
Tuzemské obchody nabízely v roce 2008 již stovky druhů výrobků FSC. Díky spolupráci s nevládními organizacemi byla certifikace FSC v ČR začleněna do programů ekologické výchovy a propagována na desítkách akcí pro odbornou i laickou veřejnost, včetně exkurzí do certifikovaných lesů.

FSC v lese
Ke čtyřem dříve certifikovaným majetkům: Hlavní město Praha, Lesní správa Lány, ŠLP Křtiny a sdružení obecních a soukromých lesů Svitavska, se přidal pátý, když na jaře došlo k úspěšné certifikaci prvního hospodářského celku LHC Žehrov na LS LČR Nymburk. LČR začaly s přípravou dalšího LHC a končila příprava Krkonošského národního parku k certifikačnímu auditu. Větší konkurence akreditovaných certifikačních firem ve střední Evropě snížila cenu certifikace FSC.

FSC ve dřevě
Počet certifikovaných podniků v řetězci zpracování dřeva (chain of custody) vzrostl o více než 50 % na 35. Pro certifikaci větších provozů zůstává i nadále problémem nedostatek certifikované dřevní suroviny z tuzemských lesů. Ten je mimo jiné dán pomalým a nevýrazným přechodem dominantních správců lesů na přírodě blízké lesní hospodaření.

FSC v papíře
V celosvětovém i evropském měřítku došlo k největšímu nárůstu počtu certifikátů FSC ve zpracovatelském průmyslu (celkově přes 11 000 podniků v 82 zemích) v oblasti průmyslu papíru a celulózy a polygrafie. Trend se projevuje i v ČR, kde certifikát FSC získalo prvních 5 tiskáren, jeden velkoobchod papírem a papírna. Tiskárny vyrábějí především pro západní trhy s vysokým povědomím o významu značky FSC. První knihy, vydané nakladatelstvími Academia, Slovart a Vakát, se objevily i v tuzemských knihkupectvích.  

Revize Českého standardu FSC
Na podzim byla zahájena revize Českého standardu FSC pro lesní hospodaření. Jednání šestičlenné komise pro revizi standardu, zvolené 7. Valnou hromadou FSC ČR, byla a nadále budou otevřena členům a pozorovatelům FSC ČR. Nově se vyjednávání účastní i LČR, ŠLP Křtiny, Česká asociace papírenského průmyslu či ČIŽP. První jednání revizní komise otevřela nejožehavější témata Českého standardu FSC, tj. otázku holých sečí, ponechávání dendromasy v lese, pálení klestu a zastoupení MZD a naznačila velkou ochotu zúčastněných najít v těchto otázkách konsenzus (ve smyslu zjednodušení některých požadavků), který je pracovní metodou revizní komise.

Výhled do roku 2009
Rok 2009 bude především ve znamení práce se spotřebiteli. Nápaditá spotřebitelská kampaň propagující výrobky šetrného lesního hospodaření FSC (co nejvíce domácích) se bude mimo jiné inspirovat příkladem jiných evropských zemí, kde se znalost značky odpovědné spotřeby dřeva a jiných výrobků FSC pohybuje v desítkách procent populace. Revize pravidel pro ekologicky, sociálně a ekonomicky šetrné lesní hospodaření pokročí široce pojatou národní konzultací 1. verze revidovaného Českého standardu FSC. Certifikace KRNAP patrně zvýší podíl českých lesů v režimu šetrného lesního hospodaření s garancí prestižního mezinárodního certifikátu FSC.
FSC ČR bude nadále nabízet majitelům lesa a dřevařským firmám poradenství při přípravě na audity a progresivním certifikovaným podnikům bude asistovat s propagací v zahraničí, například na velkých německých veletrzích.

Autor: Mgr. Michal Rezek
FSC ČR
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.