Za nejobjemnějšími stromy světa

Druhý článek o amerických redwood dřevinách  věnujeme objemovým rekordmanům sekvojovce obrovského – Sequoiadendron giganteum (Giant Sequoia), rostoucím ve dvou spojených národních parcích v pohoří kalifornské Sierra Nevady: Sequoia National Park a Kings Canyon NP. Prvně jmenovaný park byl založen již v roce 1890, druhý mnohem později (1941). Dnes mají oba parky společný management.

Pohoří Sierra Nevada
Pohoří Sierra Nevada má většinou žulový skalnatý podklad. Hluboké kaňony mají většinou tvar V, vytvořený vodní erozí, nebo též tvar U, vytvořený ledovcovými morénami ve vyšších polohách. Nadmoř-ská výška, ve které rostou porosty s objemově nejmohutnějšími sekvojovci, je nejčastěji mezi 1 400 – 2 000 m n.m. Nej-vyšší hora Mt.Whitney má 4 418 m n.m., a je nejvyšší horou ve spojených státech USA.
V pásmu 1 400 – 2 600 m se nachází na 75 hájků (groves) s obřími sekvojovci, rostoucími na západních svazích Sierra Nevady. Největší koncentrace těchto gigantů je právě ve dvou spojených národních parcích.
Tito obři nerostou v čistých porostech, ale ve směsi s jedlemi, borovicemi, dříny, a dalšími dřevinami. Největší množství srážek spadne v zimních měsících v podobě sněhu. Stromy dosahují výšek až 45–90 m a vzhledem k tomu, že mají mělký kořenový systém, jejich zánik způsobují spíše vývraty, než choroby, či požáry.

Sequoia National Park
V tomto druhém nejstarším národním parku USA bohužel žádné sekvoje nerostou, ale jen sekvojovce. Nikomu v USA to nevadí, tak se ponechal prastarý název. Redwood na pobřeží je Sequoia Coast Redwood, redwood v Sierra Nevada je Sequoia Giant. Jak prosté...
Se sekvojovci zde rostou nejčastěji i borovice (Pinus ponderosa, P. Jeffreyi, P. monticola, P. lambertiana), jedle (Abies grandis a A. magnifica), jakož i Pseudo-tsuga menziesii, Calocedrus decurrens, Thuja plicata, Juniperus virginiana, a další dřeviny.
Zlatým hřebem Sequoia NP je, tzv. Kongresová stezka (Congress Trail), začínající u nejmohutnějšího stromu světa, Generála Shermana. Asfaltová stezka má pět kilometrů a na ní rostou i další obrovití sekvojovci s pořadím čtvrtý a pátý na světě.
Na stezce jsou i dvě početně velké skupiny obřích stromů, zařazených do skupin Senate a House. Dalších – částečně osamělejších – 32 obřích stromů nese jména význačných osobností USA (Lincoln Tree, President Tree, General Lee Tree). Všem vévodí General Sherman Tree.
Navazující stezkou na Congress Trail je Huckleberry Meadow Trail s druhým nejobjemnějším stromem světa – Washington Tree. O třetím rekordmanovi – General Grant bude zmínka později (roste v Kings Canyon NP), čtvrtý obr světa – President Tree a pátý – Lincoln Tree rostou kousek jižněji od Generála Shermana, který je nejen nejmohutnějším stromem světa, ale i největším živým existujícím organismem světa.
Procházka po Congress Trail je velmi fascinující nejen čtyřmi obry světa z pěti, ale i dalšími, trochu menšími, ale početnými obřími stromy, o které zde není nijaká nouze.
Na malém území o rozloze necelých 800 ha roste na 8 400 obřích stromů s větší výčetní tloušťkou než jeden metr. A šišky mají malé jako slepičí vejce.
Sekvojovec obrovský má velmi omezený areál, neroste nikde jinde, než na západních svazích Sierra Nevada v USA.
Už po cestě ke Generálu Shermanovi jsme ale mohli vidět zdáli jeho usychající dvojitý vršek.
V Sequoia NP je celkem 12 hájků (groves) s vysokými sekvojovci. Je tam také vynikající muzeum i s obřím kmenem a šiškami Pinus lambertiana.

Kings Canyon National Park
Kings Canyon National Park tvoří severní část obou spojených parků s nápadným západním úzkým výběžkem z parku zvaným Grant Grove, který obsahuje velkou koncentraci obřích stromů, kterým velí General Grant, třetí obří strom světa zvaný též Vánočním stromem USA.
Západní část parku má dvě hlavní zajímavosti: Grant Grove s největšími sekvojovci a Kings Canyon jeden z nejhlubších v USA.
Nejvhodnější trasou je General Grant Tree Trail, stezka vedoucí kolem 28 obřích kmenů sekvojovce, z nichž 26 nese jméno některého ze států USA a zbývající dva po hrdinech občanské války.
Nejvyšší strom oblasti Grant Grove je General Grant a má tyto rozměry (2002): výška: 81,68 m (82 m), průměr u paty kmene: 12,19 m, objem: 1 320 m3, věk: 1 700 let, první větev ve výši 39 m.
Když jsem už salutoval Generálu Shermanovi, nemohl jsem to neudělat i Generálu Grantovi. Kousek po cestě z Grant Grove na Monarch Wilderness lze se setkat s osmým nejmohutnějším sekvojovcem světa, tzv. Boole Tree.
Tento obr s parametry 81,99 m, objemem 1 215 m3 a průměrem u paty kmene 10,96 m měl zvláštní osud. Když kdysi káceli jeho okolí s obřími stromy, tak jej jediného nechali, neboť nesplňoval potřebné parametry. Dnes je ojedinělou soliterou v oblasti a paradoxně nese jméno po F. Boolovi, který tam šéfoval těžbě pro místní pilu a z celé holoseče tam nechal takového nedorosta...

Monarch Wilderness
Kings River Canyon je zázrakem a důkazem unikátní geologické historie kaňonu. Ve výškách mezi 3 – 4 000 m jsou četné jeskyně a hluboká údolí, „vyerodované“ před 15 000 lety. Po panoramatické zastávce na Buena Vista následovala cesta do nitra Monarch Wilderness (Monar-chovy divočiny). Cesta po Kings Canyon Scenic Byway vedla až nakonec – s přiléhavým názvem Roads end. Byly k vidění jeskyně, vodopády i Cedar Grove, další hluboké kaňony porostlé yukkou (Yucca Point). Nazývat tuto oblast přírodním zázrakem je málo...
Oblast národních parků Sequoia a Kings Canyon je naprosto unikátní. Rostou zde obří sekvojovce na jediném místě na světě s původním areálem, které jsou hájeny už od roku 1890, sekvojovce s obřími růstovými parametry, nemající na světě konkurenci. Velice si považuji, že ač příslušník tzv. páté věkové, mi bylo umožněno se na tyto velikány podívat a poklonit se jim. A nabrat z obřích stromů novou energii pro svůj další život v našich lesích, byť s pod-statně skromnějšími parametry. Stromy všude na světě dokazují, že jsou nejvyššími rostlinami na naší Zemi.

Autor:
prof. Ing. Erich Václav
emeritní profesor FLD ČZU v Praze
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Foto:  E. Václav, A. Engelman a P. Machálek