Svět myslivosti

Rarita roku 2016 - rarity z jednotlivých kol soutěže

Rarity I. kolo

Rarita 1
Rarita 2
Rarita 3
Rarita 4
Rarita 5
Rarita 6
Rarita 7
Rarita 8
Rarita 9
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14

Rarity II. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14

Rarity III. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15

Rarita roku 2016

Jubilejní ročník soutěže o nejzajímavější srnčí trofej

Je to neuvěřitelné, ale letos uplyne již deset let od chvíle, kdy se na stránkách Světa myslivosti začala pravidelně objevovat populární soutěž Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej. Uzávěrka pro přijímání fotografií raritních trofejí do prvního kola letošního jubilejního ročníku je 12. května. Přihlašovat lze jak snímky trofejí srnců ulovených v uplynulých letech, tak letošních úlovků.

 

Vychází kniha o malíři zvěře Otakaru Čílovi

Dne 10. prosince 2014 vychází v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce ojedinělá kniha autorů Ing. Zdeňka Auerswalda a Romana Šlechty „Otakar Číla – obrazy." Velkoformátová publikace vydaná u příležitosti 120. výročí malířova narození obsahuje reprodukce 149 obrazů.

Aktuální Lesnická práce - červenec 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7/2016
 • Rozhovor s Patrikem Mlynářem, náměstkem pro řízení sekce lesního hospodářství MZe, o navrácení příspěvků na hosp. v lesích do kompetence MZe
 • Rozhovor s Františkem Vomočilem, jednatelem Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., o situaci na trhu s dřívím
 • Rozhovor s Liborem Konvičným, ředitelem Biskupských lesů Biskupství ostravsko-opavského a reportáž o hospodaření na tomto majetku
 • Podrobné informace o lesnických tendrech 2017+ Lesů ČR 
 • Seminář Krušné hory - pohoří se zapomenutou historií a současností
 • Rozhovor s Karlem Káňou, organizátorem české výpomoci lesníkům v Izraeli 
 • Douglaska jako částečné řešení nedostatku jehličnatého dřeva
 • Přehled o situaci v ochraně lesa v loňském roce Německu, Polsku a na Slovensku
 • Ohlédnutí do historie: Kalamita století u lesního závodu Jihlava 
 • Reportáž z dřevorubeckého šampionátu v Ralsku - letos s rekordní účastí
 • Reportáž z veletrhu KWF v Bavorsku
 • Vyhodnocení průběhu rojení lýkožrouta smrkového z dat projektu KŮROVCOVÉ INFO 
 • Poškození lesních porostů kroupami v okolí Malont
 • Další zajímavé informace v pravidelných článcích (události a zajímavosti z domova a ze světa, ceny dříví, jazykové rubriky atd.)

Aktuální Svět myslivosti - červenec 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7/2016
 • Sbor zástupců ČMM, který naznačil další směřování organizace (rozhovor s předsedou Jiřím Janotou)
 • Telemetrické sledování jelení zvěře v Krkonoších (II.)
 • Projekt telemetrického sledování jelení zvěře na saské straně Krušných hor
 • Případ úhynu losice a losíčete u Brna
 • Výstava „Poľovníctvo a príroda 2016“ uspořádaná v Nitře
 • Management populací spárkaté zvěře na Slovensku v letech 2011–2015
 • Levické poľovnícké dny 2016
 • Česko-slovenská sekce Světové asociace chovatelů bažantovitých
 • Bulteriéři a jejich využití v lovecké praxi
 • Setkání vůdců loveckých smeček a organizátorů loveckých akci v Brandlíně na Písecku
 • Termovizní přístroj Pulsar Apex XD75
 • Mistrovství Evropy v univerzálním trapu v Maďarsku
 • Andrzej Pavlak, jeden z největších lovců vlků z polských Bieszczad
 • Přehlídky trofejí v různých okresech České republiky
 • Na stáncích od 6. 7. 2016

Svět myslivosti na Facebooku