Svět myslivosti

Rarita roku 2017 - rarity z jednotlivých kol soutěže

Rarity I. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15
Rarita 16

Rarity II. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12

Rarity III. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15
Rarita 16
Rarita 17
Rarita 18
Rarita 19

Rarity IV. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14

Rarity V. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15
Rarita 16
Rarita 17

Rarity VI. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15
Rarita 16
Rarita 17
Rarita 18
Rarita 19
Rarita 20
Rarita 21
Rarita 22
Rarita 23
Rarita 24

Rarita roku 2017

Začíná XI. ročník soutěže Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej

Letošním ročníkem zahájí populární soutěž Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej, pořádaná redakcí Světa myslivosti, svou druhou dekádu. Uzávěrka pro přijímání fotografií raritních trofejí do prvního kola je 16. května. Přihlašovat lze jak snímky trofejí srnců ulovených v uplynulých letech, tak letošních úlovků.

 

Vychází kniha o malíři zvěře Otakaru Čílovi

Dne 10. prosince 2014 vychází v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce ojedinělá kniha autorů Ing. Zdeňka Auerswalda a Romana Šlechty „Otakar Číla – obrazy." Velkoformátová publikace vydaná u příležitosti 120. výročí malířova narození obsahuje reprodukce 149 obrazů.

Aktuální Lesnická práce - únor 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2/2020
 • Lesy ČR mění svou strategii: Rozhovor s Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem Lesů ČR

 • Požáry v Austrálii zasáhly oblast o rozloze dvojnásobku České republiky
 • Požáry se v eukalyptových porostech šíří nesmírně snadno a rychle: Rozhovor s Nadiou Hudsky–Puk, českou rodačkou, která prožila více než 40 let v Austrálii

 • VLS vybudovaly novou expediční a skladovací halu s unikátní klimatizační technologií

 • Budoucnost výběrných lesů v Couvet
 • Zkušenosti se skupinovou obnovou lesa na ŠLP Křtiny

 • Jedle bělokorá v Moravských Karpatech: Historie, současnost a budoucnost?
 • Vliv výchovných zásahů v dubových porostech na vznik přirozené obnovy a tvorbu patra bylin a travin

 • Do lesního porostu s termovizní kamerou

 • Chceme–li zdravý les, nechme mu, co mu patří
 • Prosba všem lesníkům k záchraně šlechtičny lesa – jedle bělokoré

 • LOS informuje: Recentní přemnožení pilořitky Sirex noctilio v borových porostech

  Další zajímavé informace naleznete v pravidelných rubrikách

Aktuální Svět myslivosti - únor 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2/2020
 • Byl to pes!
 • Plošné trávení hrabošů (a drobné zvěře) je bohužel zpět...
 • K informačnímu systému Evidence myslivosti jako novému nástroji zaváděnému ministerskou novelou zákona o myslivosti
 • Finanční příspěvky z rozpočtu MZe na vybrané myslivecké činnosti v roce 2020
 • Natura viva po pěti letech opět s jedinečnou národní přehlídkou trofejí
 • Když Jestřáb chytá zajíce
 • Kdy vypouštět koroptve?
 • Konference o jelení zvěři v oblasti šumavského Trojmezí
 • Výskyt křížence jelena evropského a siky v jižní části Šumavy
 • Vincek
 • Zdravotní stav naší zvěře je na okraji zájmu společnosti (rozhovor s doc. MVDr. Karlem Bukovjanem, CSc.)
 • Výchova a výcvik ohaře (II.) Základní výchova štěněte
 • „Hledačky" barvářů v Braniborsku
 • Sloní puška s českými kořeny
 • Kapitální jelen ze severovýchodního Slovenska
 • Lovec posedů (rozhovor s Janem Holkupem)
 • Naše lovectví není jen sportem
 • Sivý
 • Hřbet z divočáka se sušenými švestkami a ořechy

  Svět myslivosti č. 2/2020 vychází ve čtvrtek 6. února 2020

Svět myslivosti na Facebooku