Uzávěrky časopisu

Uzávěrky časopisu SVĚT MYSLIVOSTI pro rok 2016

Inzerce
11.12. ● 13.1. ● 10.2. ● 9.3. ● 13.4. ● 11.5. ● 15.6. ● 13.7. ● 10.8. ● 14.9. ● 12.10. ● 9.11.

Distribuce časopisu
4.1. ● 1.2. ● 29.2. ● 28.3. ● 2.5. ● 1.6. ● 4.7. ● 1.8. ● 29.8. ● 3.10. ● 31.10. ● 28.11.

Svět myslivosti na Facebooku