TLOUŠŤKA ČEPU A VÝTĚŽNOST ŘEZIVA

Ing. Jan Sádlík

Při prodeji a nákupu dříví panuje mezi pilaři a lesníky vždy určité napětí. Pilaři chtějí nakoupit co nejlevněji co nejsilnější dříví, zatímco lesníci a majitelé lesa se snaží prodat co nejvýhodněji i dříví slabé. Jaké jsou teoretické mantinely těchto vztahů, které bychom měli znát?

V grafu je zobrazen objem nakupovaného jehličnatého dříví podle tloušťky čepu. Křivka podle Kafky představuje teoretické množství výřezů (délka 3 - 6 m) s určitým rozměrem čepu, které by mohl pilař očekávat pokud by mu majitel dodával ze svého lesa veškeré dříví aniž by ho rozděloval podle kvality a tloušťky mezi více odběratelů. Další křivky pak ukazují skutečně nakoupené množství dříví u několika vybraných pil. Křivka výtěžnosti představuje výtěž řeziva odvozenou od čepové tloušťky kulatiny. Z grafu vyplývá několik zajímavých skutečností:

- Výtěž v rozpětí čepové tloušťky 13 - 24 cm roste jen velmi pomalým tempem a celková výtěž se zvýší jen o 2,5 %. Zatímco v druhé polovině křivky se výtěž rapidně zvyšuje a celkově narůstá o 5,6 %. Od tloušťky čepu větší než 30 cm se nárůst výtěže zpomaluje až se zastaví.

- Většina menších pil nedosahuje ideálního zastoupení čepových tlouštěk. Důvodem je silná konkurence a relativní nedostatek dřevní suroviny. Kvalitní a silné dříví se často vyváží nebo ho kupují jen ti nejsilnější odběratelé. Těm ostatním pak nezbývá nic jiného než nakupovat slabší a kvalitativně horší dříví.

ZÁVĚR

Praktické použití uvedené teorie pro cenovou politiku je následující: Na našem trhu se jehličnaté dříví prodává většinou s minimální tloušťkou čepu 16 cm, kvalitnější výřezy s tloušťkou čepu 20 a 30 cm. Pro pilaře je výhodné, a v případech kdy většinu nakupované suroviny tvoří slabé dříví přímo existenčně nutné, vylišit také nákup dříví s tloušťkou na čepu větší než 24 cm, neboť od této hranice se začíná rapidně zvyšovat výtěž, produktivita práce a současně rentabilita výroby. V tomto případě se pilařům vyplatí zaplatit i vyšší cenu za vstupní surovinu. Prodávajícím se vyplatí prodávat kulatinu v celých délkách s rozměrem čepu 16 cm v případě slabší kulatiny. Pokud však prodává silnější a kvalitnější dříví je pro něj vždy výhodná pečlivá sortimentace podle jednotlivých kritérií. Výhodným kompromisem pro obě strany by mohlo být rozdělení tloušťkových stupňů používané v celé západní a jižní Evropě (I. tloušťkový stupeň do 19 cm středové tloušťky, II. je rozdělen na dva intervaly /20 - 24 a 25 - 29 cm/, III. tloušťkový stupeň 30 - 39 cm středové tloušťky).

Za poskytnutí materiálů děkujeme předsedovi Společenstva dřevozpracujících podniků ČR Ing. Petru Pražanovi

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.