Konverzní faktory pro výrobky ze dřeva - Dýhy a překližky

Jaromír Vašíček, Michal Synek

Dýhy jsou vyráběny loupáním nebo krájením. Při loupání upnutý výřez rotuje proti stacionárnímu noži. Při krájení je výřez nejprve rozpůlen nebo rozčtvrcen (někdy i úkosem), jednotlivé části jsou pak upnuty a pohybem proti noži se krájí dýhy. Loupané dýhy jsou silnější a jsou většinou používány pro výrobu překližkových desek. Krájené dýhy jsou tenčí a slouží hlavně k dekoračním účelům. U obou druhů však, co se týče použití, mohou být výjimky.

Determinanty výtěžnosti u dýhy a překližky jsou stejné jako u řeziva (viz další díl v LP 5). Hlavní vliv mají rozměry a vlastnosti výřezu, specifikace výrobku a efektivita technologie výroby.

Zjišťování množství

Množství dýh a překližek je běžně zjišťováno dvěma způsoby: plošné měření, kdy se striktně měří plocha a neuvažuje se objem (tloušťka není účtována) a zjišťováním objemu. Zjišťování objemu má dvě varianty: přímý objem (tloušťka x šířka x délka) a plošné měření na základě tloušťky.

V Evropě jsou dýhy a překližky měřeny ve čtverečních metrech se základnou 1 mm, zatímco v Severní Americe jsou často měřeny ve čtverečních stopách (ft2) (stopa = anglicky foot, mn. č. feet – zkratka ft) se základnou 3/8 palce (1 stopa má 12 palců). Jinými slovy překližková deska o rozměrech 1,22 m x 2,44 m x 12 mm má 0,03572 m3. V Severní Americe má stejná deska rozměry 4 stopy x 8 stop x 0,472 palce, tj. 40,37 ft2 . Převod objemu vypočteného ve čtverečních stopách (ft2) se základnou 3/8 palce na m3 je možný vydělením konstantou 1,130. Převod na krychlovou stopu (ft3) pak vydělením konstantou 32.

Významný efekt na výrobu a výsledné množství dýh a překližek mají především ztráty vysycháním, a to z důvodu požadované nízké vlhkosti (< 6%).

Hmotnost

Konverzní faktory vyjadřující poměr mezi hmotností a objemem byly schopny dodat pouze čtyři státy. Stejně jako u řeziva je možné hmotnost dýh teoreticky spočítat. U překližky je nutné připočítat hmotnost lepidla mezi vrstvami dýh, která může být kolem 122 g/m2, jak uvádí United States Department of Agricul-ture, Forest Service (1956).

Jako příklad je uveden odhad objemové hmotnosti (kg/m3) překližky vyrobené ze smrku o rozměrech 1,22 m x 2,44 m x 0,013 m, která má 5 vrstev dýhy (4 vrstvy lepidla) – viz rámeček. Předpoklad je, že dřevo bude mít hustotu 380 kg/m3, vlhkost dřeva bude 8 % a ztráty vysušením 9 %.

Materiálová bilance

Materiálová bilance výroby překližek a dýh se liší podle druhu výroby. Během výroby dýh vznikají další výrobky z masivu, např. řezivo při výrobě krájených dýh a dýhárenské jádro při výrobě loupaných dýh. Řezivo je vyráběno ze sekcí výřezu, které nejsou vhodné pro výrobu krájených dýh, ale jsou vhodné pro výrobu řeziva. Řezivo se vyrábí dodatečně během krájecího procesu a je označováno jako backingboard.

Dýhárenská jádra jsou prodávána jako frézovaný výrobek, např. jako kůly k plotu nebo ke stromkům, nebo mohou být štěpkována na celulózařskou či technologickou štěpku. Kromě toho některá jádra mohou mít dostatečné rozměry k výrobě řeziva.

Na obrázku je příklad typické výtěžnosti a materiálové bilance výroby jehličnaté překližky ze Severní Ameriky.

Autoři:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

Ing. Michal Synek

ÚHÚL Brandýs nad Labem

E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.