Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 7 (2013)

Chránená poľovná oblasť Poľana – přehlídka trofejí a shozů 2013 (str. 22-24)

Marcel Lehocký

Dne 17. května t. r. uspořádaly Lesy Slovenské republiky, s. p., (Lesy SR) na Lesní správě Kyslinky, na louce Zálomská v srdci Chránenej poľovnej oblasti (CHPO) Poľana, již osmý ročník přehlídky trofejí a jeleních shozů. Cílem spojení výstavy trofejí s přehlídkou shozů na jednom místě – v nádherném přírodním amfiteátru – je vytvořit ucelený obraz o stavu populace jelení zvěře a o chovatelských zásazích. Návštěvníci akce mají příležitost prohlédnout si, co lovem z populace „vypadlo“ a co v ní naopak zůstalo – s jakými jeleny se budeme setkávat v další lovecké sezóně.

Králové ptactva se vrátili do naší přírody (str. 16-21)

Karel Šťastný

Pozorovat ve volné přírodě tak majestátní dravce, jako jsou orli, je neobyčejný zážitek. Zdá se, že těchto příležitostí u nás v poslední době přibývá. Ne vždy tomu ale tak bylo. Podle některých odhadů dosáhly stavy dravců včetně orlů v období mezi roky 1870–1970 minima začátkem 70. let minulého století. Zprvu bylo hlavní příčinou úbytku urputné pronásledování (střílení ptáků a vystřelování hnízd, lapání do želez, vybírání mláďat atd.), později používání vysoce toxických chemických přípravků na ošetření zemědělských plodin, jejichž rezidua se usazovala v kořisti dravců a přecházela v daleko vyšších koncentracích i do nich coby vrcholného článku potravního řetězce. Teprve se zákazem užívání chlorovaných uhlovodíků na bázi DDT a se zmírněním pronásledování se počty dravců začaly zvyšovat. V současnosti je díky tomu možné setkat se s orly téměř na celém území ČR. Jde především o zástupce dvou základních rodů Haliaeetus a Aquila.

Několik poznámek k nájmu honitby a vymáhání škod způsobených zvěří (str. 12-14)

Ondřej Zemandl

Vegetační sezona je v plném proudu a pohled na řepková pole dává tušit, že škody způsobené zvěří se budou opět skloňovat ve všech pádech. Méně možná tam, kde v letošním roce končící nájemní smlouva nebyla nahrazena novou, a mysliveckého hospodaření se chopil sám držitel honitby. Jinde se s tímto problémem budou muset vyrovnat staronoví nebo noví nájemci. Z těchto důvodů bych svůj článek rád věnoval problematice uzavírání nájemních smluv (neboť zdaleka ne všude je již podepsáno) a škod působených zvěří. Stranou přitom nelze ponechat ani úvahy, jaké změny by v tomto směru eventuálně mohla přinést připravovaná novela zákona o myslivosti.

Biopásy a jejich budoucnost (str. 8-11)

Petr Marada, Lubomír Křikava a Libor Křikava

V letošním roce končí sedmileté období Programu rozvoje venkova 2007–2013, v jehož průběhu stát podporoval zakládání a udržování biopásů coby osvědčeného nástroje ke zlepšování životního prostředí v zemědělské krajině. Jak to bude s jejich podporou v následujících letech?

Dílčí vyhodnocení výsledků výběrových řízení na pronájem honiteb Lesů ČR z pohledu cen (str. 4-7)

Pavel Sedlář

Dne 8. března t. r. zveřejnily Lesy České republiky, s. p., (Lesy ČR) záměr vyhlásit výběrová řízení (VŘ) na přibližně 650 vlastních honiteb. VŘ na jednotlivé honitby byla a jsou vyhlašována postupně, přibližně ve čtrnáctidenních intervalech. Začátkem června byla uzavřena VŘ na pronájem více než poloviny honiteb: k 7. červnu jsou k dispozici výsledky z 366 uzavřených VŘ. Toto množství již dává dobrý základ pro základní statistické vyhodnocení vývoje nájemného podle nově uzavřených smluv.

Úvodník (str. 1)

Petr Ziegrosser

Vážení čtenáři,
proces podepisování nájemních smluv na honitby na další desetileté období je u konce. Mnohé připravil o nervy, přinesl obavy, strach, politikaření. Někteří z nás jsou spokojeni, jiní rozladěni. Někdo přemýšlí o prodeji zbraní, jiný shání tlumič a noční vidění. Každý vidíme nové nájemní smlouvy jinak a jiný máme i pohled do budoucna – na dalších deset let.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku