Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 06/04

Z NAŠICH HONITEB

 

{mosimage}

00HON

Z NAŠICH HONITEB

Pozvánka do muzea - Muzeum myslivosti a rybářství na zámku Hohenbrunn, Rakousko (Jagd- und Fischereimuseum Schloss Hohenbrunn)
Pokud budete projíždět z Vídně do Lince a budete-li si chtít zpříjemnit cestování, máte možnost několik kilometrů před Lincem odbočit na St. Florian, nedaleko něhož stojí lovecký zámeček Hohenbrunn. Ať přijíždíte k St. Florianu z kterékoliv strany, vždy si všimnete ukazatele “Jagdschloss”. Zámeček, v němž kromě myslivecko-rybářského muzea sídlí ústředí Hornorakouského zemského mysliveckého svazu, však uvidíte, až když budete stát před ním. Je totiž postaven v rovinatém terénu a obklopen zelení. Parkoviště je hned vedle. 

ZE ZAHRANIČÍ

 

{mosimage}

00ZAHR

ZE ZAHRANIČÍ

Lichtenštejnsko: jen společenstevní honitby
Nejmenší výměra honitby činí v Lichtenštejnsku 500 ha. Jednotlivec si honitbu nemůže pronajmout, uživatelem musí být společnost nejméně o čtyřech členech. Hranice honitby stanoví vláda a majitelé pozemků se k ní nemohou vyjadřovat.
Der Anblick, 6/2003, Rš

STARÉ ZLATÉ ČASY

 

{mosimage}

00CASY

STARÉ ZLATÉ ČASY

Zvěř za úplňku
Nikde jsem dosud nečetl, že by se někdo byl zabýval pozorováním, jak se zvěř chová za jasných měsíčních nocí, a přiznám se, že jsem o tom měl také přehled mylný. Tak jednoho roku za toku tetřívků byl měsíc právě v úplňku a tu jsem byl přesvědčen, že kohoutek začne tokati hned po půlnoci, když je světlo jako ve dne. Avšak předpoklad můj ukázal se býti mylným. Ačkoliv jsem několik hodin před jitrem byl na místě, nehnulo se nic a kohoutek začal se svým zpěvem teprve, až nastal jeho čas, totiž za svítání. I při měsíčku spal klidně. Jednou se mi sice stalo, že tetřev hlušec začal tokati za svitu měsíce, ale časový rozdíl nebyl tu příliš veliký a do svítání snad nescházela ani celá hodina. Moji naději tedy měsíc zklamal, nebo ji zklamali kohouti. 

První srnec

 

{mosimage}

00LEC

První srnec

Jan Lacina

Když jsme v roce 1968 ukončili pětileté studium brněnské lesnické fakulty, většině z nás v naší dvacítce bylo dost smutno. Za dobu studia jsme vytvořili dobrou partu, kdy jsme se sblížili společným vedením války s přísně zkoušejícími profesory a asistenty na alma mater, především však množstvím společných zážitků na různých praktických cvičeních, brigádách, soustředěních, ale i kulturních, společenských a sportovních relaxacích vysokoškolského studia. Doba studia především z dnešního časového odstupu velmi rychle utekla a my se většinou tak, jak jsme se před pěti lety sešli téměř z celé republiky, stejně ve většině případů vraceli na lesní závody v místech nebo poblíž svého rodiště.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku