Rovnost hlasů nemusí být vše

Oblast lesního hospodářství v České republice se v současné době dostala do kritické situace v důsledku známého vývoje smluvních vztahů mezi Lesy České republiky, s.p., a podnikateli. Je možné nalézt shodu řešení vzniklých problémů? Nutnost zaměřit všechnu snahu k odvrácení závažných negativních ekonomických a právních dopadů na oblast lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu k tomu jednoznačně vybízí. Jaký postoj ke spolupráci zaujímá Česká asociace podnikatelů v LH, jsme se zeptali Ing. Josefa Horáka, jejího prezidenta.

- Jak vnímá prezídium ČAPLH vznik SPLH při AK?

Jako svobodný projev vůle některých podnikatelských subjektů i jako důsledek naší neúspěšné snahy zabránit realizaci velmi problematických výběrových řízení v roce 2005. Zcela jistě se nejedná o stav, který by nás těšil, tříští se síly, čas i finanční prostředky. Z vlastní zkušenosti víme, že činnost podnikatelského svazu není jen řešení vztahů s LČR, ale i celá řada úkolů ve sjednocující se Evropě.

- Co ČAPLH s SPLH spojuje a co naopak rozděluje?

Pohled na budoucnost je mezi námi téměř shodný, uplynulé více jak dvouleté období, jeho podstata, je místem zásadních názorových neshod.

- SPLH je založeno na rovnosti hlasů jednotlivých členů sdružení. Jaké výhody a nevýhody toto pravidlo dle prezídia ČAPLH může přinášet?

Rovnost hlasů je jeden z možných modelů fungování. Zcela jistě není samospasitelný, vždy musí navazovat i na další otázky v životě každého spolku či organizace. Počkejme si tedy, jak se tento model osvědčí v praxi.

- Cílem všech podnikatelských subjektů, vázaných na s.p. LČR, je co nejrychlejší nastavení jasných a pevných pravidel a nastavení právní jistoty ve vztazích mezi s.p. a celou podnikatelskou sférou lesního hospodářství. Představuje si, nebo již na ní pracuje, prezidium ČAPLH, určitou formu spolupráce se SPLH AK při vyjednávání s LČR k nastavení obchodních podmínek tak, aby byla co nejdříve nastavena právní a faktická jistota VŘ a bylo co nejdříve dosaženo jistoty kontinuity prací?

Spolupráci jsme zahájili již v červnu, po třech jednáních jsme však dospěli do stádia zásadních názorových neshod nejen na minulost, jednání jsme proto přerušili. Pokračovali jsme však v srpnu a dospěli k jisté názorové shodě na budoucnost. Bohužel však mediální akce SPLH v širších souvislostech prohlubují nedůvěru a podkopávají snahu o systémové řešení.

- Jaké by mohly nastat následky v případě spolupráce chabé či žádné?

Myslíme si, že v případě pokračování současných způsobů kolegů z SPLH, kdy jsou zásadní rozpory mezi sliby a činy, bychom důsledky možné nespolupráce nepřeceňovali. Bude však velmi záležet, jak se k celé současné situaci postaví vedení LČR. Opravdu neradi bychom za standard jednání převzali způsoby, které uplatňují kolegové ze SPLH.

- Do kdy je, dle prezídia ČAPLH, nutné vyhlásit nové kolo výběrových řízení?

Řádně připravená výběrová řízení není dle našeho názoru možné vyhlásit dříve než v 1. čtvrtletí 2007 tak, aby noví smluvní partneři mohli začít pracovat nejpozději od 1. 11. 2007.

- Jakých výsledků dosáhla dosavadní jednání zástupců podnikatelské sféry v LH s LČR?

Shody v tom, že dvě výběrová řízení v průběhu necelého roku jsou velikým rizikem, které může mít nejen negativní důsledky na podnikatelské prostředí v lesním hospodářství, ale zcela jistě i dopady do navazujících odvětví dřevozpracujícího průmyslu.

Děkuji za rozhovor,

Jan Bercha (24. 8. 2006)