Valná hromada České lesnické společnosti

Vít Skála

Dne 12. 4. 2013 se na Novotného lávce uskutečnila již XXIV. valná hromada České lesnické společnosti.

Zahájení valné hromady a vystoupení hostů
V úvodu vystoupil Ivo Klimša, předseda představenstva společnosti Biocel Paskov a.s., který zdůraznil, že papírenský průmysl je významným partnerem lesního hospodářství. Tento velmi moderní obor s vysokou přidanou hodnotou postrádá více respektu a více komunikace ze strany kompetentních orgánů a největších dodavatelů suroviny. Jako mnozí další zpracovatelé, i v Biocelu pociťují úbytek nabídky vlákniny související i se snižováním výměry smrkových porostů.
Druhým hlavním řečníkem byl děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Petr Horáček. To, co si jistě každý účastník z jeho vystoupení odnesl, je nutná změna v pohledu na dřevo jako na materiál nikoliv jako na surovinu. Dřevo na trhu nesoutěží s železnou rudou, ale s ocelí, betonem a sklem. Do budoucna je nutné kvalitu dříví odvíjet od potřeb odběratele, nikoliv od kvalitativních tabulek. Klíčový parametr pro zpeněžení dříví by měla být šířka letokruhů. Ta rozhoduje o kvalitě (hustotě a pevnosti) dřeva.
Dále přítomné pozdravili další hosté valné hromady. Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe zmínil, že ministerstvo zemědělství považuje ČLS za významného partnera, a to i když v některých otázkách nepanuje mezi MZe a ČLS přímo shoda. V letošním roce je jedním z klíčových úkolů sekce lesního hospodářství implementace nařízení EU v oblasti dřeva, tzv. Nařízení o dřevě do národní legislativy a uvedení tohoto systému do praxe. Na souvisejících osvětových aktivitách MZe úzce spolupracuje s ČLS.
Jako další host vystoupil Jaromír Vašíček, ředitel ÚHÚL, který přítomné informoval o vývoji v této organizaci v posledním roce. Poděkoval vedení ČLS, že se zapojila mezi organizace, které veřejně podpořily ÚHÚL jako užitečnou a prospěšnou instituci, která má v tuzemských podmínkách své opodstatnění.
Dále účastníky pozdravil Patrik Mlynář, výkonný ředitel Asociace dřevozpracujících podniků (ADP), který ocenil úvodní vystoupení hlavních řečníků a zdůraznil, že propagace dřeva je oblast, ve které může ADP s ČLS úzce spolupracovat.

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření
Předseda ČLS Pavel Draštík ve své zprávě o činnosti za rok 2012 konstatoval, že v minulém roce se v gesci Republikového výboru uskutečnilo celkem 29 odborných akcí, kterých se celkem zúčastnilo přes šest set osob. Dalších více než sto akcí s celkovou účastí kolem osmi tisíc osob zrealizovaly v roce 2012 jednotlivé pobočky ČLS.
Předseda dále zmínil zmodernizované internetové stránky ČLS, které postupně přinášejí stále aktuálnější informace, stránku ČLS na Facebooku a snahu, aby ČLS do budoucna neubývali členové tak rychle, jako voličů donedávna hlavní vládní strany. Připomněl v této souvislosti informaci, která se objevila v nedávném čísle Lesnické práce, že mezi voliči ODS bývalo vždy velké množství lesníků.
V závěru svého příspěvku předseda poděkoval institucím, které v roce 2012 nějakým způsobem činnost ČLS podpořily.
Tajemník ČLS Vít Skála valnou hromadu seznámil s výsledky hospodaření RV ČLS v roce 2012, kdy bylo po delší době opět dosaženo kladného výsledku hospodaření. Představil též návrh rozpočtu RV ČLS na rok 2013, který je koncipován jako vyrovnaný ve výši cca 2,5 mil. Kč a přítomné seznámil s plánem akcí na rok 2013.

Nové složení odborných skupin
Na valné hromadě bylo odsouhlaseno také nové složení odborných skupin (OS) ČLS, které tak začínají působit v nové podobě: OS lesní pedagogiky, jejímž vedoucím je Petr Navrátil, OS myslivosti s vedoucím Františkem Havránkem, OS technologická s vedoucím Romanem Bystrickým, OS biologie lesa s vedoucím Miroslavem Sloupem a OS lesnické politiky a ekonomiky s vedoucím Luďkem Šišákem.
Valná hromada ČLS účastí hostů, svým obsahem a průběhem potvrdila, že Česká lesnická společnost je významná stavovská organizace, která je aktivně zapojena do aktuálního dění a je respektována oficiálními institucemi.

Autor: PhDr. Ing. Vít Skála
ČLS
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.