Příběhy loveckých obrazů – Antonín Bubeník

Ing. David Vaca, Ph.D.

Se jménem dr. Antonína Bubeníka si většina myslivců spojuje především výzkum jelenovitých v 50.–80. letech minulého století. Málokdo však ví, že světově uznávaný vědec byl též nadaný kreslíř, který se věnoval i malířské tvorbě. Inspiraci čerpal – jak jinak – u zvěře.

Svět myslivosti na Facebooku