Změny ve složení potravy lišky obecné v průběhu roku a v závislosti na měnící se nadmořské výšce

Ing. Martina Hartová, Ph.D. a doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Analýza složení potravy je jedním z hlavních úkolů při studiu ekologie savčích predátorů. Množství a dostupnost potravy ovlivňují velikost populací, sociální organizaci i mezidruhové vztahy. Většina výzkumů zaměřených na studium potravy lišky obecné se zabývala popisem jednotlivých složek potravy a jejich podílem na celkovém objemu přijaté potravy, ale málokterá studie byla věnována faktorům prostředí, které mohou mít vliv na složení potravy. Také proto jsme se zaměřili na proměnlivost složení potravy v průběhu roku a v souvislosti se změnou nadmořské výšky prostředí.

Svět myslivosti na Facebooku