Nové poznatky o liškách

-ta-

Životní podmínky naší zvěře se během posledních desetiletí pronikavě změnily. Změny se projevují, jak může každý pozorovat, rozdílně podle druhu zvěře, pozitivně či negativně. Zatímco drobné zvěře ubývá, stavy velké zvěře vzrůstají. Také stavy lišek se podstatně zvýšily. Důvodů je několik, významné jsou dva: plošné očkování proti vzteklině a proměny krajiny. Dnes je lišek pětkrát více než před 20 roky, což samozřejmě ovlivňuje jejich způsob života: s liškou se čím dál tím více setkáváme v blízkosti měst. Není to nový poznatek; již švýcarští výzkumníci před časem prokázali, že růst počtu lišek souvisí s růstem měst.

Svět myslivosti na Facebooku