Lesy ČR a konec nájemního období honiteb

Ing. David Vaca, Ph.D.

Lesy České republiky, s. p., (Lesy ČR) zveřejnily 3. října t. r. na svých internetových stránkách koncepci k revizi honiteb v souvislosti s ukončením desetiletého období platnosti většiny nájemních smluv. Materiál, který přetiskujeme v celém znění, obsahuje informace o tom, jak hodlá státní podnik za půldruhého roku postupovat, ale neodpovídá na otázky, které si kladou mnozí myslivci ve vlastních honitbách Lesů ČR, ale i v honitbách společenstevních, do nichž podnik vložil pozemky, které spravuje. Některé z otázek jsme položili výrobně-technickému řediteli Lesů ČR Ing. Vladimíru Krchovovi, Ph.D.

Svět myslivosti na Facebooku