Na přehlídce jeleních trofejí v Zale

Ing. Marcel Lehocký

Populace jelení zvěře žijící v maďarské župě Zala patří k tomu nejlepšímu a nejkvalitnějšímu nejen v Maďarsku, ale v celé Evropě. Setkávají se tam všechny příznivé faktory pro chov jelení zvěře, počínaje jejím kvalitním genofondem přes mimořádně příznivé přírodní podmínky v pahorkatinách s ročními srážkami 800–900 mm až po vysokou profesionální úroveň mysliveckého hospodaření. Důkazem byla i přehlídka trofejí jelenů ulovených v honitbách Státních lesů v Zale (SL Zala) v letošním roce, jejíž 10. ročník se konal 14. října. Šlo o skutečnou lahůdku pro stovky jelenářů, kteří se na této akci sešli.

Svět myslivosti na Facebooku