Myslivost za horami Rychleby a Jeseníky

Petr Oskar Bílek

Výsledky chovu a lovu zvěře na Jesenicku – v tradiční dolnoslezské oblasti chovu jelena evropského – měla veřejnost a myslivecká obec příležitost zhodnotit na přehlídce trofejí, pořádané ve dnech 24. a 25. března t. r. v myslivecky vyzdobeném sále budovy Městského úřadu Jeseník. Přehlídku vysoké estetické a kulturní úrovně připravili pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Jeseník pod vedením Ing. Martina Řehy, který zpracoval také přehledný katalog trofejí. Příjemné prostředí a přátelská atmosféra mě přiměly k malému zamyšlení nad současností i budoucností myslivosti v tomto regionu, kde působím již přes 30 let.

Svět myslivosti na Facebooku