Oblasti chovu introdukovaných druhů spárkaté zvěře v ČR

Jan Dvořák, Milan Bartoš a David Vaca

V třetím díle seriálu o oblastech chovu (OCH) zvěře na území ČR budeme věnovat pozornost introdukovaným druhům spárkaté zvěře. V současné době je u nás zřízeno devět OCH daňka evropského, jedna OCH siky japonského a jedna OCH kamzíka horského. Pro další druhy nepůvodní spárkaté zvěře (muflon, jelenec běloocasý) nebyly v ČR po r. 2002 OCH vymezeny.

Svět myslivosti na Facebooku