Rok v životě šumavské jelení zvěře – září

Pavel Šustr

Je tu září, léto na Šumavě pomalu končí a s ním i období hojnosti potravy zvěře. Na horách začínají klesat počty turistů, ale v lesích je stále ještě dost houbařů. Přichází jedna z klíčových částí roku jelení zvěře – říje, která určuje její chování v měsících září a říjnu. Protože období říje vrcholí na Šumavě na přelomu těchto měsíců, bylo by nelogické zabývat se jen jejím začátkem. Tento a příští článek tak bude věnován aktivitám jelení zvěře v průběhu obou měsíců. Na připojených mapách budou pro přehlednost údaje ze září zobrazeny vždy červeně, říjnové modře. Jak období říje prožívali naši satelitem sledovaní jeleni?

Svět myslivosti na Facebooku