Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a redukce početních stavů spárkaté zvěře (str. 14)

Jiří Šír

Ve Světě myslivosti č. 9/2013 jsem si přečetl článek kolegy Ing. Milana Slavingera o jeho pohledu na Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře pro období 2013–2018 (Svět myslivosti č. 8/2013 – pozn. red.), resp. na to, zda tento pokyn vyřeší současnou situaci s přemnoženou spárkatou zvěří. Obsah příspěvku mne donutil reagovat – také článkem.

Svět myslivosti na Facebooku