Nosná kapacita české populace prasete divokého zatím v nedohlednu (str. 10-11)

Emil Tkadlec

Ve Světě myslivosti č. 10/2007 jsem v rozhovoru „Stavy černé zvěře: vrcholu jsme ještě nedosáhli“ předpověděl, že rekordní úlovek z r. 2004 (122 tis. kusů) bude v dalších letech určitě překročen. To se naplnilo hned v r. 2008, kdy bylo uloveno 138 tis. kusů. V č. 9/2009 jsem se pokusil odhadnout na základě dostupných dat úlovků nosnou kapacitu české populace, tj. odhadnout rovnovážnou populační hustotu, při které se růst populace zastaví. Vyšla mi tenkrát hodnota v rozmezí 260 až 300 tis. ulovených jedinců za rok. Od té doby uplynuly čtyři roky. K dispozici jsou nová data, která vybízejí k aktualizaci předpovědi.

Svět myslivosti na Facebooku