Myslivecká výročí - KVĚTEN

 

{mosimage}

00VYRO

Myslivecká výročí - KVĚTEN

Před sto lety, 20. května 1904, se v Cetechovicích na Moravě narodil konstruktér palných zbraní a balistický odborník Ing. Ladislav Dřímal. Své bohaté zkušenosti a znalosti uložil do článků, otiskovaných v odborném tisku, a do knihy Lovecké střelectví (1955), první rozsáhlejší publikace ze střelecké praxe. Ve spolupráci s arch. A. Kubou, projektantem většiny našich mysliveckých střelnic, a V. Šulcem, metodikem střeleckého výcviku, vytvořili dílo, které nám má dodnes co říci.

Ing. L. Dřímal zemřel 3. června 1982 v Brně.

Pro poznání křivoklátského lesnictví a myslivosti mají velkou cenu články prof. ing. Aloise Nechleby. Tento vzdělaný lesník se narodil 28. června 1859 v Mileticích u Velvar. Již jako mladý se rozhodl pro studium lesnictví, které jako jeden z mála Čechů absolvoval na polytechnice v Curychu.

Svou lesnickou dráhu začal v r. 1884 na fürstenberském panství Křivoklát. Prošel všemi stupni povolání a končil v r. 1923 jako vedoucí lesní úředník. Vynikající praktik byl v r. 1924 povolán jako docent na pražskou lesnickou fakultu, kde přednášel ochranu lesa. V r. 1927 byl jmenován profesorem a v r. 1933 odešel do výslužby. Dlouholetý pobyt na Křivoklátsku mu umožnil, aby se podrobně seznámil s tamním prostředím a studoval v bohatém fürstenberském archivu. Byl publikačně velmi plodný a kromě několika učebnic jsou jeho četné články roztroušeny ve více než 30 časopisech českých i německých. Je škoda, že příspěvky nebyly souhrnně zpracovány do většího díla, které by se stalo cenným příspěvkem k dějinám myslivosti. Bez znalosti křivoklátské myslivosti totiž nelze plně pochopit vývoj celé naší myslivosti, protože bývalé královské panství bylo vzorem pro myslivecké hospodaření na ostatních panstvích.

Pracovitý a skromný lesník zemřel před 60 lety dne 2. května 1944 v Rakovníku, kde od r. 1923 bydlel.

Svět myslivosti na Facebooku