ZE ZAHRANIČÍ

 

{mosimage}

00ZAHR

ZE ZAHRANIČÍ

FRANCIE: PROBLÉMY S VLKY VEDLY K POVOLENÍ REGULOVANÉHO ODSTŘELU
Od 19. července až do konce letošního roku je ve třech francouzských alpských správních celcích (Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes a Alpes-de-Haute-Provence) povolen odstřel vlků, maximálně však čtyř kusů. Rozhodnutí má podle francouzského ministra životního prostředí Serge Lepeltiera napomoci chránit stáda ovcí, která jsou pod neustálým tlakem predátorů. Odstřel čtyř vlků podle něho neohrozí přežití druhu v Alpách. S rozhodnutím, které vynesl správní soud v Nice, nesouhlasí Asociace pro ochranu divokých zvířat, jež hned 20. července podala odvolání. To by mělo vést ke zrušení rozhodnutí. Odstřel vlků je podle ASPAT trestným činem. 

Ve Francii v současnosti žije mezi 39 až 55 vlky. Odvolání podaná proti rozhodnutí o odstřelu vlků prověří správní soud.
Ekolist, 11. 8. 2004 podle Le Monde 9. 8. 2004, red.

Itálie: stavy černé i vlků stoupají
V posledních letech prudce stouply stavy černé zvěře, která se rozšířila asi na 70 % plochy státu. Vyskytuje se především v Apeninách. Ani vlkům se nepodařilo zabránit ve zvyšování stavu černé zvěře, i když jejich stavy také stoupají.
Der Anblick, 2/2004, Rš

Německo: chybí myslivecký dorost
Zejména ve východní části Německa projevuje málo mladých lidí zájem o myslivost. Příčinou jsou stále stoupající stavy spárkaté zvěře a zvyšující se škody, působené zvěří. Zčásti dodnes nepřístupná vojenská cvičiště jsou toho hlavním důvodem. Myslivci stárnou a pro některé se myslivost stala namáhavou prací. Stále méně mladých má zájem o časově náročnou zálibu. Navíc ke snížení zájmu přibyla ještě péče o biotop a účast na ochraně přírody.
Schweizer Jäger, 6/2004, Rš

Maďarsko: Rekordní zbraně
Koncem listopadu 2003 se podařilo lovci Javieru Botinovi ze Španělska na poplatkovém lovu u Lesní správy v Piliši ulovit kňoura, jehož zbraně představují nový světový rekord: páráky má dlouhé 27,7 a 27,4 cm, široké 37,9 a 37,5 mm, klektáky mají obvody 8,5 a 8,4 cm. Vyvržený kňour měl 180 kg. Mezinárodní hodnotitelská komise ocenila trofej na 162,85 b. CIC. Dosavadní rekord - 158,20 b. CIC - držely zbraně kňoura, kterého ulovil v r. 1986 v Bulharsku tamní dlouholetý první tajemník Bulharské komunistické strany Todor Živkov. Lesní správa Piliš leží severozápadně od Budapešti a je známa vysokou kvalitou černé zvěře.
Wild und Hund, 12/2004, Rš

Holandsko: lov ondater
V Holandsku je v současné době 370 úředně pověřených lovců ondater, kteří za rok uloví mezi 300 až 400 tisíci ondater. Jejich úlovky se stále zvyšují. Stoupá také stav nutrií, které do Holandska pronikají z Německa.
Der Anblick, 2/2004, Rš

Svět myslivosti na Facebooku