K vyhlášce č. 553/2004 Sb.

 

{mosimage}

00DISK

K vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Ing. Ctirad Rakušan

Na nedostatky a chyby ve vyhlášce č. 553/2004 Sb. již upozornili ing. Zdeněk Navrátil (Svět myslivosti č. 12/2004) a RNDr. Jakub Hruška, CSc. (Svět myslivosti č. 1/2005). K jejich vyjádření je zbytečné cokoli dodávat.

Pro myslivce je daleko významnější otázka, jak mohlo k chybám dojít, proč navrhovatelé vyhlášky nemají potřebné znalosti. Z vyhlášky je patrné, že obsahuje chyby, jakých se nesmí dopustit ani uchazeč o 1. lovecký lístek. Je dokladem odtrženosti byrokratů od reality.

Domnívám se, že myslivci mají právo se zeptat, kdo vyhlášku sestavoval a kdo ji schválil, a také chtít znát jejich jména. Nemůžeme pominout skutečnost, že kritizované nedostatky byly zaplaceny z peněz daňových poplatníků, jak se dnes rádo připomíná. A také očekávám, že se k vyhlášce vyjádří zájmové myslivecké organizace.

Pikantní je, že vyhlášku podepsal ministr zemědělství, sám myslivec. Co dělali jeho poradci, placení také z peněz daňových poplatníků?

Myslivců a jejich rodinných příslušníků je více než čtvrt miliónu. A to je dost velký počet voličů.

Svět myslivosti na Facebooku