Myslivecká výročí – únor

 

{mosimage}

00VYRO

Myslivecká výročí – únor 

Ing. Jaromír Dostál, DrSc., pětašedesátiletý

Jubilant se narodil 14. února 1940 v Senici na Hané. Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Brně (1964) studoval v letech 1968 - 1970 na univerzitě v Minnesotě, od r. 1971 pracuje v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky České akademie věd v Liběchově.

Své znalosti využívá ve prospěch lovecké kynologie, přičemž se zaměřil na původní zdejší plemeno, na českého fouska. V letech 1978 až 2004 byl hlavním poradcem chovu českých fousků a od loňského roku je předsedou klubu chovatelů tohoto plemene. Kromě řady mysliveckých a kynologických funkcí stojí za zmínku, že je mezinárodním rozhodčím FCI pro výkon ohařů. V mnoha evropských státech působil jako posuzovatel, v některých i několikrát, a zúčastnil se posuzování dokonce dvakrát v Thajsku a čtyřikrát v Austrálii. O chovu a výcviku loveckých psů přednášel mimo náš stát v USA, Austrálii, na Novém Zélandu, na Slovensku, v Bulharsku, Polsku, Holandsku i jinde.

Jeho články najdeme v časopisech Pes - přítel člověka, Myslivost, Svět myslivosti, ve Zpravodaji Klubu chovatelů českého fouska, ve sbornících z vědeckých konferencí zdejších i zahraničních. V časopise Svět psů vychází od r. 2002 seriál jeho článků pod názvem "S genetikou za porozuměním variability plemen psů a jejich života".

Nejvýznamnější Dostálovou knihou je Chov psů - genetika v kynologické praxi (1955) a monografie Český fousek (1998), jež má letos vyjít anglicky. Jubilant se podílel i na dalších kynologických knihách.

U nás zavedl Dostál ověřování původu psů pomocí polymorfních znaků v případech podezření, že některý z rodičů je pochybný, přispěl k zavedení konzervace psího semene zmrazením, aby se dalo využít k inseminaci. Metoda pomáhá k rozvoji mezinárodní spolupráce při chovu psů exportem a importem semene vynikajících jedinců.

V současné době se jubilant zabývá metodami molekulární genetiky ke zjišťování dědičných chorob oka a zrakových vad psů.

Za svou činnost byl Dostál mnohokrát vyznamenán a dostal i nejvyšší vyznamenání ČMMJ. Získal také vyznamenání polské, slovenské, bulharské a francouzské a medaili v USA.

Jubilantovi přejeme pevné zdraví a další úspěchy v odborné práci a k prospěchu lovecké kynologie.

***

Století Zdeňka Buriana, tak se jmenuje kniha, kterou k stému výročí jeho narození připravil Knižní klub.

Rozsah autorovy výtvarné činnosti byl nesmírně široký. Zdeněk Burian se uvedl jako ilustrátor dobrodružných knih pro mládež a mayovek, ale byl i autorem kreseb mnohem významnějších, jako jsou národopisné a zeměpisné obrazy. Výborný figurální malíř realisticky zachycoval lidi i zvířata. Za spolupráce prof. dr. J. Augusty na řadě vyobrazení rekonstruoval pravěkou přírodu i s člověkem - lovcem, s tehdejší zvěří a loveckými nástroji. Jeho obrazy získaly uznání také v cizině. Velmi pracovitý malíř je právem připomínán i mezi myslivci. Burian také ilustroval 3. vydání Komárkových Lovů v Karpatech (1955).

Narodil se 11. února 1905 v Kopřivnici a zemřel 1. července 1981 v Praze.

***

Před 110 lety, 24. února 1895, se v početné rodině hajného v Zábělé narodil Jaroslav Cingroš. Od mládí se zajímal o přírodu. Přesto, že se původně chtěl věnovat lesnickému povolání, maturoval na obchodní akademii. Krátce po maturitě jako devatenáctiletý musel odejít do první světové války. Po přeběhnutí do ruského zajetí vstoupil do československých legií. Po dlouhé cestě kolem světa se vrátil do vlasti a zůstal vojákem. Jeho láska ke zvěři a přírodě ho neopustila a všude, kde sloužil, se věnoval svému zájmu. Za okupace se aktivně zúčastnil odboje proti okupantům. Po odchodu do důchodu zapsal to nejzajímavější, co viděl a zažil. Západočeské nakladatelství vydalo jeho pět knížek povídek z mysliveckého prostředí a přírody, kniha pohádek zůstala v rukopise.

Jaroslav Cingroš zemřel před 30 lety dne 8. srpna 1975 v Třímanech.

Svět myslivosti na Facebooku