Úvodník 5/2005

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Ing. Petr Ziegrosser

Vážení čtenáři,
blíží se polovina května, neboli termín, který znamená pro většinu lidí v zeleném začátek lovecké sezóny. Na hraničních přechodech je pozorován zvýšený pohyb osob s loveckými zbraněmi. Začíná se rozbíhat fenomén zvaný lovecká turistika.

Pro některé zainteresované začal neklid poněkud dříve. Lovecké kanceláře vydaly nemálo peněz za nabídkové katalogy poplatkových lovů, reklamu v mysliveckých časopisech a za účast na významných mysliveckých veletrzích v Dortmundu, Salcburku a Mnichově. To vše proto, aby se pokusily ovlivnit lovce v jejich každoročním rozhodování co lovit, kde a za kolik peněz. Nažhavení lovci také nezaháleli. Posílali dotazy na všechny světové strany, rezervovali si termíny a zvěř a podnikali dlouhé cesty na zmíněné veletrhy s cílem získat co nejvíce informací o loveckých možnostech a souvisejících službách. Pro mnohé z nich je poplatkový odstřel jedinou příležitostí k lovu, a tak chtějí mít vše řádně připraveno a lovit jen tam, kde je výsledek jistý. Přečtou si sice nabídky loveckých kanceláří v časopisech nebo na internetu, ale stejně většinou dají hlavně na informace a rady kamarádů. V německy mluvících zemích se tomu říká "Mundreklame", což lze přeložit jako ústní doporučení. To je všeobecně považováno za nejúčinnější, a přitom nejlevnější reklamu.

Česká republika je pro lovecké hosty z Evropy, zejména z německy mluvících oblastí, pořád přitažlivá. Pro většinu z nich jsme poměrně blízko, takže k nám lze pohodlně dojet autem. Naše honitby jsou stále ještě dostatečně veliké a bohaté na zvěř. Na poměrně malé ploše můžeme nabídnout honitby s drobnou, ale i se spárkatou zvěří. Pořádáme individuální lovy i hony. Máme volné honitby i obory. Miniobory i obory větší, než si zahraniční lovci dokáží vůbec představit. Poměrně dobré trofeje u nás mohou získat i méně majetní lovci, ale současně jsme schopni uspokojit i bohaté, náročné lovce toužící po silných trofejích získaných při minimální časové ztrátě.

Aby se poplatkoví lovci ke zvěři a k trofeji dostali, musí se někteří z nás načas stát loveckými průvodci. Je to práce časově náročná, obtížná, ale i nebezpečná. Většinou nejsme dostatečně jazykově vybaveni a neabsolvovali jsme školu pro profesionální lovecké průvodce. Jsme amatéři, a přesto rozhodujeme o úspěšnosti lovecké akce, a tím i o spokojenosti loveckého hosta. Lovecký host je naprosto nevypočitatelný. Dlouho trvá, než ho získáme, a jsme rádi, že se k nám pravidelně vrací. Někdy však stačí maličkost, aby odjel, a nikdy ho již neuvidíme. Lovecká turistika je alchymie. Jsou honitby mající loveckých hostů málo, jiné jich mají naopak dostatek. Vše je v lidech a i v lovecké turistice platí staré vojenské pořekadlo: "Voják se stará - voják má!"

Přeji nám všem, lovcům, loveckým kancelářím, majitelům honiteb i loveckým průvodcům, aby se letošní lovecká sezóna vydařila.

Svět myslivosti na Facebooku