VII. svatohubertská pouť

 

{mosimage}

00HON

VII. svatohubertská pouť

JD 

V sobotu 16. října 2005 se na Svatý Hostýn vydali myslivci, lesníci, přátelé přírody a jejich rodinní příslušníci, aby vzdali hold patronu myslivců - sv. Hubertovi. Na rozdíl od loňského roku, kdy téměř celý den konání Svatohubertské pouti hustě pršelo a vrchol Hostýna halila mlha, letos panovalo nádherné počasí. Při pohledech na všechny světové strany se v očích tisíců poutníků odrážela pestrá paleta podzimních barev a navozovala v nich správnou sváteční atmosféru.

Pouť zahájili jako již tradičně Trubači OMS Přerov pod vedením ing. Vladimíra Sekery. Před mší svatou se myslivci seřadili do slavnostního průvodu a vydali se k obrázku sv. Huberta. Tam si všichni přítomní mohli uvědomit při slovech duše Svatohubertských poutí na Svatém Hostýně - Otce Jiřího Kopřivy - smysl svatohubertské tradice a její odkaz dnešním myslivcům. Poté následovala troubená Svatohubertská mše svatá, kterou celebroval Otec arcibiskup Jan Graubner. Po jejím skončení mohli poutníci zhlédnout vystoupení Václava Svobody, který svými ukázkami hlasů různých druhů zvěře zaujal stovky přihlížejících.

Dalším bodem programu měly být ukázky výcviku a lovu dravců, na což se těšila spousta účastníků pouti. Technická závada na vozidle sokolníků však byla příčinou toho, že se tento bod programu nekonal. Nemilou komplikaci se nakonec podařilo vyvážit příjemným překvapením. Tím se staly ukázky vábení jelenů, které předvedl jeden z nejlepších současných vábičů jelenů a někdejší mistr Evropy v této disciplině - Vladimír Kaděrka ze Slovenska.

V průběhu celé pouti měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu obrazů Václava Nasvětila, Hany Křenkové a Karla Bubílka a ukázky prací řezbářů, nožířů a kovorytce. Mohli si zakoupit různé myslivecké doplňky, pomůcky a mysliveckou literaturu nebo si pochutnat na mysliveckých specialitách v místních restauracích.

Tečku za VII. svatohubertskou poutí, a tím i za letošní poutní sezónou na Svatém Hostýně byl koncert duchovní hudby v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v podání komorního smíšeného sboru COLLEGIUM VOCALE z Olomouce pod vedením Růženy Sallingerové.

Tradice konání Svatohubertských poutí na Svatém Hostýně je spjata s předáním vánočního stromu Svatému otci Janu Pavlu II., zesnulému v loňském roce. První pouť pořádaná v r. 1999 předcházela této slavnostní události a možná to byla právě ona, která dala impuls alespoň části myslivců v různých koutech republiky k pořádání obdobných akcí. Věřme jen, že všem pořadatelům půjde vždy na prvním místě o udržení svatohubertské tradice a dobrých vztahů nejen mezi myslivci navzájem, v jejich rodinách, ale i mezi myslivci a širokou veřejností, a že nedojde k jejímu zneužití ve prospěch některých jedinců nebo skupin.

Svět myslivosti na Facebooku