Jak snižovat škody působené černou zvěří v oblasti, kde kukuřičné pole sousedí s lesem

 

{mosimage}

00PRAX

Jak snižovat škody působené černou zvěří v oblasti, kde kukuřičné pole sousedí s lesem

Zdeněk Novák

V posledních letech stále intenzivněji slýcháme o problémech, které působí černá zvěř v zemědělství, a o názorech na možnosti řešení těchto problémů. Ve Světě myslivosti č. 2/2005 jsem informoval o opatřeních, která jsme přijali v našem zemědělském podniku ke snížení škod působených černou zvěří na polních plodinách. Toto volné pokračování je doplněním o poznatky, které jsme získali během r. 2005.

Svět myslivosti na Facebooku