Královské rumunské hony v Židlochovicích

 

00CASY

Královské rumunské hony v Židlochovicích 

Dr. Ing. Michal Hrib

Židlochovické bažantnice a tamní podzimní hony na drobnou zvěř se staly pojmem již v dobách habsburské monarchie. Po vzniku samostatného Československa připadl zestátněný majetek habsburského židlochovického panství do správy Státních lesů a statků (SLS). Někdejší arcivévodské honitby se staly honitbami, které byly často využívány pro zajištění státní reprezentace.

 

Svět myslivosti na Facebooku