Jak dál se sikou v plzeňském regionu?

 

00VYZK

Jak dál se sikou v plzeňském regionu? 

Ing. Jan Dvořák, Ph.D. a Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

V r. 2005 vypsala grantová služba Lesů České republiky, s. p., výzkumný projekt, jehož cílem je řešení dlouhodobých problémů spojených s výskytem siky japonského v regionu Plzeň-sever a v regionech navazujících. Dne 21. října t. r. se na krajském inspektorátu LČR v Plzni uskutečnilo pracovní setkání, na němž byly představeny dílčí výsledky řešeného projektu pracovníkům orgánů státní správy myslivosti z regionu Plzeň-sever, tzn. obcí s rozšířenou působností a Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na setkání se rovněž diskutovalo o řešeních současné situace. V tomto článku přinášíme některé údaje o projektu a jeho první výsledky.

Svět myslivosti na Facebooku