Myslivost u společnosti KARSIT, s. r. o.

 

00HON

Myslivost u společnosti KARSIT, s. r. o.

Ing. David Vaca, Ph.D.

Není neobvyklé, když si podnikatelský subjekt pronajme honitbu a vykonává v ní myslivost. Méně často se však již vidí, když si firma primárně zaměřená na jinou podnikatelskou činnost, než je myslivost, pronajme tři honitby a dvě obory, další oboru vybuduje a myslivost postupně začlení do svých aktivit. Jedním z nemnoha takových subjektů je jaroměřská firma KARSIT.

Svět myslivosti na Facebooku