Řád sv. Huberta má jasný cíl

 

00HON

Řád sv. Huberta má jasný cíl

Jan Votava

Ve svém příspěvku chci přiblížit činnost a práci členů Řádu sv. Huberta (dále Řád) a představit naše cíle v nejbližší budoucnosti. V úvodu děkuji nejen členům Řádu, ale i jeho příznivcům a spolupracovníkům za to, že svou trpělivou prací a propagací tradic a ušlechtilé myslivosti pomáhají vytvářet pozitivní obraz českého myslivce.

Svět myslivosti na Facebooku