Seminář o telemetrii zvířat

 

00VYZK

Seminář o telemetrii zvířat

Ing. Dalibor Pačes

Dne 1. listopadu t. r. odpoledne proběhl ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi metodologický seminář o telemetrii zvířat. Účastníky semináře přivítal v zaplněné zasedací síni organizátor akce prof. ing. Luděk Bartoš, DrSc., který celým programem provázel.

Svět myslivosti na Facebooku