Podzimní kynologické akce Moravskoslezského klubu anglických ohařů

František Zahradníček

V závěru loňské kynologické sezóny uspořádal Moravskoslezský klub anglických ohařů (MSKAO) se sídlem v Brně dvě významné akce. První byl národní Field Trial o tituly CACT a res. CACT (30. září), o týden později se konaly klubové všestranné zkoušky rovněž se zadáním výše uvedených titulů. Obě soutěže byly vypsány jak pro anglické, tak pro kontinentální ohaře. Na organizaci soutěží se podílel Okresní myslivecký spolek ČMMJ Brno-venkov.

NÁRODNÍ FIELD TRIAL
Tato dnes již tradiční podzimní soutěž v dalekém hledání nese od r. 1996 název Memoriál Aloise Sklenáře na počest významného chovatele a cvičitele anglických ohařů, působícího v okrese Brno-venkov. Loňského ročníku se zúčastnilo celkem 22 ohařů. Do párových běhů anglických ohařů byli přihlášeni čtyři angličtí setři (AS), dva pointři (POI) a jeden irský červenobílý setr (RWS), sólovou práci předvedli dva gordonsetři (GS), dva POI a po jednom zástupci AS a RWS. Kontinentální ohaři pracovali pouze v sólových bězích. Zastupovali je čtyři němečtí ohaři krátkosrstí (KO), dva bretaňští ohaři (EB), dva výmarští ohaři krátkosrstí (VOK) a jeden maďarský ohař krátkosrstý (MOK).
K dispozici byla honitba MS Telnice a část Rumunské bažantnice – režijní honitby Lesů České republiky, s. p., Lesního závodu Židlochovice. Bažantů a koroptví ke korektnímu vyzkoušení všech psů bylo dostatek. Na správný průběh soutěže dohlížel vrchní rozhodčí MVDr. Šrámek.
V párových bězích anglických ohařů excelovaly zkušené a mnohými mezinárodními soutěžemi ostřílené „angličanky“ Bea vis Tranquilla (excelentně – 20 b., CACT, I. poř.) Vladimíry Dvořákové a Cheeky z Lodínských luhů (exc. – 17 b., res. CACT, II. poř.), resp. Achaia Seva (exc. – 17 b., III. poř.) Evy Strakové. Velký obdiv sklidila fena RWS Luna Bojandolí, vedená Jiřím Holíkem. S tímto plemenem se na podobných soutěžích setkáváme spíše ojediněle. Luna dokázala stylem konkurovat třem výše uvedeným soupeřkám. Škoda jen, že v závěru běhů polevila v rychlosti. Kromě ohodnocení exc. – 16 b., CACT, IV. poř. obdržela putovní pohár, věnovaný MSKAO se sídlem v Brně, za nejlepší výkon anglického ohaře vedeného členem klubu. V bězích jednotlivců anglických ohařů obstáli „dobře“ GS Cyane Sonave Evy Noskové a POI Kord z Mešínské hájovny Josefa Koreluse.
Mezi kontinentálními ohaři zvítězil po přesvědčivém výkonu KO Amir z Važanských žlebů Ivo Bébara (exc. – 19 b., CACT).

KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY
Poslední klubová kynologická akce r. 2006 se konala ve dnech 7.-8. října. Soutěž proběhla v honitbě MS Háj Neslovice ve spolupráci s Rybářským spolkem Oslavany. Sehraný tandem zmíněných organizací pořádá všestranné zkoušky pro MSKAO již více než 10 let.
Na slavnostním zahájení se představilo pět anglických ohařů (čtyři POI, jeden AS) a sedm ohařů kontinentálních (tři VOK, dva čeští fousci a po jednom zástupci KO a MOK). Sbor rozhodčích vedl zkušený Vlastimil Resner. Do honitby s nevysokými stavy drobné zvěře byli kvůli zkouškám včas vypuštěni bažanti, takže všichni psi měli dobré podmínky k předvedení všestranných schopností, vhodně usměrněných výcvikem.
V dvoudenních zkouškách obstálo osm ohařů, z toho pět v I. ceně, dva ve II. a jeden ve III. ceně. Vítězkou klubových všestranných zkoušek se stala fena POI Lada z Niv Bučovic, vedená Františkem Zahradníčkem (I. c., 496 b., CACT), následovaná fenou VOK Fiestou Noves Veroniky Pifkové (I. c., 485 b., CACT) a ČF Geretem z Miroslavského dvora Petra Olivy (I. c., 479 b., CACT).
Během slavnostního vyhodnocení soutěže byly předány pamětní medaile ČMMJ zasloužilým členům MS Háj Neslovice, a to zejména za práci na úseku lovecké kynologie.

Obě úspěšné soutěže důstojně uzavřely kalendář kynologických akcí MSKAO v loňském roce. Děkuji touto cestou všem členům a příznivcům klubu za podporu a účast na akcích, které pro ně pořádáme. Věřím, že si k nám najdou cestu i v roce 2007.

Autor je výcvikář MSKAO se sídlem v Brně.

Podrobné výsledky všech soutěží včetně kalendáře akcí klubu pro rok 2007 naleznete na internetových stránkách: www.setter-pointer.cz.

Svět myslivosti na Facebooku