Sportovní střelba 7/2007

O pohár rektora České zemědělské univerzity v Praze

Střelecká soutěž na loveckém kole O pohár rektora České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) slavila letos páté narozeniny. V kategoriích studenti, studenti ČZU, hosté, pedagogové a zaměstnanci ČZU a družstva se 14. dubna na střelnici MS Hubertus Roztoky v Úněticích sešlo 65 závodníků.

Před zahájením soutěže promluvil ke všem přítomným prorektor ČZU prof. ing. Jiří Balík, CSc., děkan Fakulty lesnické a environmentální (FLE) ČZU prof. ing. Vilém Podrázský, CSc., a jednatel Českomoravské myslivecké jednoty ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. Slova řečníků podbarvovaly tóny loveckých skladeb z lesnic členů Trubačského půlkruhu FLE pod vedením ing. Vlastimila Harta.
Organizátoři v čele se členy Studentského mysliveckého spolku posluchačů FLE ČZU v Praze zajistili účastníkům tradičně dobré zázemí včetně výborného občerstvení, a tak se za slunečného jarního počasí „jako na objednávku“ mohla rozběhnout základní část soutěže. Ta probíhala ve dvou kolech: první na 20 terčů, druhé redukované na 14 terčů (pouze dvojstřely na všech sedmi stanovištích). Soutěžilo se podle nových pravidel se dvěma dvojstřely na čtvrtém stanovišti. Výsledky zkušenějších závodníků byly v obou kolech velmi vyrovnané. Šestice nejlepších postoupila do finále, konečné pořadí na prvních čtyřech místech určil až závěrečný rozstřel.
Během slavnostního vyhlášení výsledků převzali vítězové jednotlivých kategorií originální diplomy a ceny, věnované četnými sponzory soutěže, jimž se sluší poděkovat. Hlavní cenou v kategorii „studenti“ byl dalekohled Meostar B1 8×56, který věnovala firma Meopta optika, a. s. Nejlepší střelec z řad „studentů ČZU“ obdržel kromě stipendia rektora také hodinky s loveckým motivem od firmy Myslivost, s. r. o. Mediálními partnery akce byly časopisy Svět myslivosti, Myslivost, Agromanuál, týdeník Zemědělec a internetové stránky http://myslivcovo.misto.cz.
Co říci na závěr? Akce se vydařila. Nejen se všemi letošními účastníky, ale také s ostatními zájemci o střelecký sport, kteří ještě neokusili atmosféru jedinečné studentské střelecké soutěže, se těšíme za rok na shledanou.
Za Studentský myslivecký spolek posluchačů FLE ČZU ing. Kamil Štípek, Ph.D., ing. Jiří Šilha, ing. Vlastimil Hart.

Výsledky soutěže

Studenti: 1. Lukáš Němec (SOUL Bzenec), 2. Marek Machan (MZLU Brno), 3. Jiří Barták (PEF ČZU Praha);
Studenti ČZU: 1. Jiří Barták (student 3. roč. PEF), 2. Lukáš Senft (student 3. roč. FLE), 3. Milan Kubiš (student 1. roč. FLE);
Hosté: 1.Pavel Kopáček (Bayer Crop Sciences), 2. ing. Martin Žižka, Ph.D. (MZe ČR), 3. Zdeněk Pospíšil (SLŠ Hranice);
Zaměstnanci ČZU: 1. ing. Jan Roller (ŠLP Kostelec n. Č. l.), 2. Roman Smetana (ŠLP Kostelec n. Č. l.), 3. ing. Václav Svoboda  (ŠLP Kostelec n. Č. l.);
Družstva: 1. Bayer Crop Sciences  (Kopáček, Vacík, Zámečník), 2. ŠLP Kostelec n. Č. l. (Dvořák, Roller, Smetana), 3. SLŠ Písek (Červenka, Kadlec, Klíma).    

Grand Prix FITASC v univerzálním trapu Slovinsko

Během prvního letošního červnového víkendu se v Pragersku, krásném střeleckém areálu poblíž Mariboru, konala Grand Prix Slovinska v univerzálním trapu. Střelnice je na špičkové světové úrovni, vloni hostila mistrovství Evropy v brokových disciplínách, letos na ni čeká světový pohár v olympijském trapu a skeetu. Přestože je střelnice již známá v celé Evropě, účast v tomto závodě, jehož výsledky se započítávají do seriálu evropského a světového poháru, tomu neodpovídala.
Závodu se celkem zúčastnilo 66 střelců, nejpočetnější byly „delegace“ z Itálie a ČR (19). Po oba dny soutěže se střílelo na třech střelištích 100+100 terčů. Střelbu na některých střelištích ztěžoval silný vítr. Terče létaly „ostřeji“, ale závodníci nastalé situace dobře zvládali.
Naši střelci nastoupili ve všech kategoriích (12 seniorů, pět veteránů, jeden superveterán a jedna žena) a v každé z nich se umístili na předních pozicích. Současně se přihlásili i do soutěže týmů. Družstvo ČR ve složení Luboš Bígl, Rostislav Pipek a Karel Pučálka obsadilo v těžké italské konkurenci pěkné druhé místo.
Karel Pučálka

Výsledky GP Slovinska

Senioři: 1. L. Viscovo, Itálie (193), 2. G. De Julio, Itálie (192), 3. F. Chiarotto, Itálie (190), 4. K. Pučálka, ČR (189);
Veteráni: 1. G. Ravera, Itálie (188), 2. A. Tezze, Itálie (188), 3. G. Loteta, Itálie (182), 4. J. Moravec, ČR (182);
Superveteráni: 1. M. Barbieri, Itálie (188), 2. F. Santinello, Itálie (180), 3. A. G. Spineto, Itálie (173), ... 5. J. Janovský, ČR (166);
Ženy: S. Panzieri, Itálie (185), 2. B. Revello, Itálie (176), 3. M. Liščáková, ČR (174);
Družstva: 1. Falco, Itálie (G. De Julio, M. De Donato, S. Vergara), 568, 2. Hunters, ČR (L. Bígl, R. Pipek, K. Pučálka), 554, 3. Ubodlo, Itálie (M. Barbieri, C. Ambreck, M. Vaccari), 545.

Celostátní přebor Českomoravské myslivecké jednoty v loveckém čtyřboji malorážkou

V neděli 3. června t. r. se na střelnici v Chrastavě u Liberce konal celostátní přebor ČMMJ v loveckém čtyřboji malorážkou (LK4M). Střílely se dvě položky na mezinárodní redukované terče lišky (v leže), srnce (s oporou pevné tyče), kamzíka (s oporou volné tyče) a kňoura (bez opory). Soutěže se zúčastnilo 54 střelců. Střelba měla díky výborné organizaci hladký průběh, někteří závodníci dosahovali maximálních nástřelů (např. Ondřej Borák a Petr Valchař měli po prvních čtyřech položkách po 400 bodech). Závod byl napínavý až do posledního výstřelu.
Přeborníkem ČMMJ v LK4M se v novém rekordu stal Martin Šlechta z Jaroměřic nad Rokytnou nástřelem 793 bodů (liška 99/99, srnec 100/100, kamzík 100/100, kňour 96/99). Vítěz si domů odvezl kulovnici CZ 527 .223 Remington, věnovanou Českou zbrojovkou Uherský Brod, a. s. Druhé místo obsadil Ondřej Borák z Velkých Karlovic nástřelem 792 bodů, třetí příčku vybojoval Jiří Dočkal z Kroměříže nástřelem 788 bodů. Shodného nástřelu dosáhli další tři závodníci, o umístění rozhodovala poslední položka střelby. Vysokou úroveň přeboru potvrzuje nástřel závodníka na desátém místě (782 b.).
Vyhodnocena byla také soutěž veteránů mezi střelci nad 55 let. V této soutěži zvítězil Jiří Kocman z Havlíčkova Brodu (782 b.) před Janem Bočkem z Maršovic (770 b.) Františkem Stodůlkou z Veselí nad Moravou (769 b.).
Pořadatelé zajistili hodnotné ceny pro všechny účastníky soutěže.
Ing. Josef Kraus

2. kolo Českého poháru v univerzálním trapu

V sobotu  26. května t. r. se na střelnici Lesů města Písku, s. r. o., v Provazcích konalo 2. kolo Českého poháru v univerzálním trapu (UT). Závodu se zúčastnilo 54 střelců. Střelba probíhala souběžně na dvou střelištích, pro závod byly nainstalovány tabulky 1 a 7. Střelci obsadili všechny kategorie (36 seniorů, 12 veteránů, tři superveteráni a tři ženy. Pěkné počasí napomohlo k dosažení dobrých výsledků. Organizátorům akce děkuji jménem Asociace střelců na asfaltové střelce za výbornou organizaci a zajištění závodu.
Karel Pučálka

Výsledky soutěže v UT
Senioři: 1. Luboš Bígl (96), 2. Rostislav Pipek (95), 3. Josef Novák (94);
Veteráni: 1. Jaroslav Moravec (94), 2. Václav Musil (86), 3. Josef Pavel (85);
Superveteráni: 1. Jaroslav Janovský (88), 2. Jaroslav Dobeš (79), 3. Jan Sládek (70);
Ženy: 1. Marie Liščáková (85), 2. Dana Racková (65), 3. Jana Lipská (59).

III. ročník Memoriálu Otto Aleše

Dne 9. června t. r. uspořádalo Myslivecké sdružení Kubačka (okr. Litoměřice) na střelnici v Oparně třetí ročník Memoriálu Otto Aleše. Soutěže pojmenované po významném členovi MS Kubačka se zúčastnilo 55 střelců, kteří prokazovali své střelecké schopnosti ve třech disciplínách: srnec, 35 m, z volné ruky, 10 ran; kňour, 25 m, otočný terč, tři vteřiny, 10 ran; holub nízko letící, pět stanovišť po dvou holubech.
Vítězové jednotlivých disciplín obdrželi diplom a věcnou cenu. V trojboji byl nejúspěšnější Petr Valaška se ziskem 265 bodů, druhý skončil Petr Novosad s 251 body a třetí Luboš Šíp s 243 body. Také tito střelci získali diplom a věcnou cenu podle svého výběru. Ostatní střelci si vybírali ceny podle pořadí, takže nikdo neodešel s prázdnou. MS Kubačka tímto děkuje sponzorům za hodnotné ceny věnované do soutěže.
Emil Mikulecký, MS Kubačka

 

Svět myslivosti na Facebooku