Lovecký pes 3/2008

Mezinárodní zkoušky honičů v Kostelních Střímelicích

Mezinárodní zkoušky honičů, pořádané Klubem chovatelů honičů v honitbě Mysliveckého sdružení Kňour Stříbrná Skalice (okr. Kolín), se staly již tradicí. V loňském roce připadl termín jejich konání na druhý listopadový víkend.

V sobotu 11. listopadu nastoupilo ke slavnostnímu zahájení zkoušek v Kostelních Střímelicích šest psů (po jednom zástupci plemen karelský medvědí pes, norský losí pes šedý, západosibiřská lajka, štýrský brakýř, baset a porcelaine) pěti našich a jednoho polského vůdce.
Výkony psů posuzoval sbor rozhodčích pod vedením Miloše Vinklárka. První den zkoušek se začínalo naháňkou. Zásluhou dobře zazvěření honitby se v průběhu dvou lečí každý pes dostal do kontaktu s divočáky. Po naháňce byly na pořadu dne disciplíny odložení, vodění a chování na stanovišti. I když deštivé počasí zkouškám příliš nepřálo, většina psů uvedené disciplíny zvládla bez problémů.
V neděli 12. listopadu přivítala účastníky zkoušek zasněžená krajina. Rozhodčí nejdříve prověřili ve zkušební obůrce ochotu psů k práci na černou zvěř, poté následovaly práce na pobarvené stopě a chování u střelené zvěře.
Zkoušky se podařilo úspěšně dokončit všem šesti psům; čtyři skončili v I. ceně, jeden ve II. a jeden ve III. ceně. Vítězstvím v soutěži (I. c., 216 b.) a tituly CACIT, CACT a Diviačiar se mohla pochlubit fena štýrského brakýře Frona z Větrné vsi Petra Pořádka ze Lhenic, která pracovala na pobarvené stopě jako oznamovač. Na druhém místě skončila fena západosibiřské lajky Gita z Horusického rybníka Milana Semeráda (I. c., 193 b., res. CACIT, CACT, Diviačiar), třetí místo obsadil karelský medvědí pes Bjornehusets Lucky Jitky Dopitové (I. c., 183 b., CACT, Diviačiar). Titul CACT obdržel ještě baset polského vůdce a porcelaine. Podrobná výsledková listina je k nahlédnutí na internetových stránkách www.klubhonicu.com.
Mezinárodní zkoušky honičů byly vzorně připraveny, organizační tým MS Kňour Stříbrná Skalice zaslouží poděkování.

Markéta Podlahová

Zkoušky honičů v Konojedech

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2007 se v honitbě Mysliveckého sdružení Bor Konojedy (okr. Kolín) uskutečnily zkoušky honičů, k nimž bylo přihlášeno celkem 11 psů – čtyři jezevčíci drsnosrstí a tři hladkosrstí standardní, tři borderteriéři a jeden alpský brakýř jezevčíkovitý.
Sobotní nástup proběhl za vydatného deště, který neustal v průběhu celého dne.  Zkoušky zahájil myslivecký hospodář Josef Havíř, rozlosování psů do skupin provedl vrchní rozhodčí Miroslav Pacovský. První disciplína – nahánění – byla zároveň i poslední pro tři jezevčíky, kteří obdrželi „0“ z orientace, resp. hledání a nahánění. Při disciplíně ochota k práci na černou zvěř se ve zkušební obůrce všem zbylým účastníkům dařilo.
V neděli pro změnu celý den hustě sněžilo, ale psům to nevadilo. Na uměle založené, šlapané a současně pobarvené stopě, pokryté místy až patnácticentimetrovou vrstvou sněhu, prokázali dobré vlohy pro dosled spárkaté zvěře. Nejvyrovnanější výkon po oba dny zkoušek předvedla fena jezevčíka drsnosrstého Feli od Černooké Dorotky, vedená ing. Kamilem Šebkem (199 b., I. c.), a po zásluze obdržela titul Diviačiar. Tento titul získali ještě další tři účastníci zkoušek, kteří uspěli v I. ceně. Ve II. ceně obstáli tři a ve III. jeden pes.
Za organizaci zkoušek patří poděkování všem členům MS Bor Konojedy.

Jiří Klimeš, předseda MS Bor Konojedy
 

Svět myslivosti na Facebooku