Myslivecké bilancování v honitbách VLS Lipník n. B.

Redakce

Na konci března t. r. se na Střední lesnické škole v Hranicích uskutečnila další z přehlídek trofejí spárkaté zvěře z honiteb Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou. Není třeba zdůrazňovat, že Libavá, naše nejlepší volná jelení honitba, se opět prezentovala jako vzorová výkladní skříň myslivosti, kde se snoubí vynikající chovatelské výsledky s ekosystémovým přístupem k chovu zvěře a péčí o její životní prostředí.

Zatímco v uplynulých letech byly trofeje vystaveny pouze v aule SLŠ Hranice, letos byly rozděleny. V jedné ze tříd byly vystaveny trofeje jelenů I. věkové třídy, slabších jelenů II. a III. věkové třídy, srnců, slabších muflonů a daňků, zatímco aula byla vyhrazena tomu nejlepšímu a nejzajímavějšímu, co honitby VLS Lipník n. B. v loňském roce vydaly – jelením trofejím v hodnotě nad 160 b. CIC a silným mufloním toulcům. K vidění bylo i raritní paroží přestárlého jelena.
V čele auly stál jako obvykle stojan s nejsilnějšími trofejemi, jimž vévodilo paroží šestnácteráka s bodovou hodnotou 213,46 b. CIC. V „bezprostředním závěsu“ za ním byla co do počtu bodů trofej nerovného dvacateráka (213,35 b. CIC) a další dvě zlaté trofeje (210,51 a 210,12 b. CIC). Všem jelenům bylo 12 či více let. Kromě zlatých trofejí bylo vystaveno 13 stříbrných (z toho devět nad 200 b. CIC) a 29 bronzových trofejí. Celkem tedy 46 medailových trofejí z jedné lovecké sezóny! Co k tomu dodat? Kvalita jelení zvěře na Libavé má stále stoupající úroveň, o čemž svědčí kromě jiného aktuální úvahy o změně pravidel průběrného odstřelu. Přitom již dnes platí, že na jeleny, kteří jsou na Libavé průběrní, by jinde „nezmáčkli spoušť“ … Jaký je recept libavských lesníků na úspěch? V úvahu je samozřejmě potřeba vzít specifické podmínky honitby Libavá, ale neméně důležité je dodržovat poměr pohlaví zvěře a mít její stavy pod kontrolou, dodržovat kázeň v průběrném odstřelu a nechat jeleny dožít vyššího věku. Když pak procházíte podél stojanů v aule SLŠ Hranice, máte pocit, že se musíte zastavit u každé trofeje starého jelena a pořádně si ji prohlédnout.
Neméně zajímavé byly mufloní trofeje. Na vystavených toulcích byl vidět kvalitativní rozdíl mezi zvěří, která žije v Oderských vrších již delší dobu, a potomky zvěře dovezené před několika lety ze Židlochovic. Nejsilnější trofej měla hodnotu 230,05 b. CIC. Kromě ní byly vystaveny toulce dalších devíti zlatých, dvou stříbrných a jednoho bronzového berana. Stejně jako u jelenů je potřeba vyzdvihnout věk medailových muflonů v době ulovení, který byl u nejsilnějších trofejí sedm až osm let.
Srnčí a daňčí zvěř je na Libavé průměrné trofejové kvality, z černé zvěře stály za pozornost zbraně osmiletého kňoura oceněné 119,65 b. CIC (stříbrná medaile).
Na závěr je třeba důrazně upozornit, že Libavá nejsou jen zlatí jeleni a mufloni, ale nalezneme zde především unikátní přírodní prostředí, které je domovem dalších živočišných a rostlinných druhů, mnohdy velmi vzácných (např. tetřívek obecný, chřástal polní). A pokud má vše dobře fungovat, musí se o to někdo starat. Lesníkům z Libavé patří všechna čest za to, co dokázali!


Svět myslivosti na Facebooku