Myslivecká výročí – září



Na 4. září t. r. připadají nedožité devadesátiny nedávno zemřelého grafika Jaroslava Bézy. Narodil se v Hulicích (1918), malé obci ležící jižně od Zruče nad Sázavou. Svou uměleckou činnost spojil po 2. světové válce s Československou mysliveckou jednotou, pro niž vytvořil pamětní a grafické listy, diplomy, odznaky a medaile. V r. 1949 dal podnět k akci Červen – měsíc myslivosti.
Zemřel 7. března t. r. v Tehovci nedaleko Říčan.


Již 40 let uplyne od smrti významného kynologa ing. Josefa Najmana. Narodil se 5. listopadu 1909 jako jedno ze šesti dětí lesního hajného v Podůlší nedaleko Jičína. Po ukončení lesnické fakulty v Praze byl zaměstnán jako taxátor v Malackách, později v Kamenici nad Cirochou (Slovensko) a konečně u Vojenských lesů a statků v Praze. Po válce pracoval na Ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu a od r. 1958 v Českém mysliveckém svazu, kde se zabýval loveckou kynologií. Své kynologické zkušenosti promítl do knih Chov a výcvik malých loveckých psů (1970 a další dvě vydání) a spolu s vedoucím redaktorem časopisu Myslivost J. Novotným vydal Atlas plemen psů (1968 a další dvě vydání), který vyšel též německy (1970), polsky (1974) a rusky (1976).
Ing. Najman zemřel 11. září 1968 v Praze.
Dne 26. září uplyne 200 let od smrti hudebního skladatele Pavla Vranického. Narodil se 30. prosince 1756 v Nové Říši na Moravě. Po gymnazijních studiích začal studovat teologii, kterou však přerušil, aby se mohl věnovat hudbě. Nejprve byl členem kapely hr. Esterházyho, od r. 1785 až do smrti pak kapelníkem Dvorního divadla ve Vídni. Z jeho tvorby pochází symfonie D-dur, zvaná Lovecká, kterou zkomponoval v r. 1793. Její inspirací byla příroda a lov.
Pavel Vranický zemřel ve Vídni 26. září 1808.


Svět myslivosti na Facebooku