Bezzásahových území je již devět

js, jj

V r. 2002 byla mezi státním podnikem Lesy České republiky (LČR) a Správou chráněných krajinných oblastí ČR, dnes Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), uzavřena „Dohoda o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechávaných samovolnému vývoji a lesních porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monitoringu“.

Svět myslivosti na Facebooku